Είμαστε ουτοπικοί – καταγράφουμε τι πρέπει να αλλάξει για να αποκτήσουμε το κράτος που θα θέλαμε

Υπάρχουν οχυρωμένα συμφέροντα και αντιλήψεις που αντιστρατεύονται κάθε βήμα προόδου. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι η καταγραφή κάποιων πραγμάτων που χρήζουν αλλαγής είναι χρήσιμη.

Είμαστε ουτοπικοί – καταγράφουμε τι πρέπει να αλλάξει για να αποκτήσουμε το κράτος που θα θέλαμε
Ουτοπία

Athenian Herald

Γνωρίζουμε καλά ότι τα πράγματα αλλάζουν πολύ αργά και πολύ δύσκολα. Και ότι υπάρχουν οχυρωμένα συμφέροντα και αντιλήψεις που αντιστρατεύονται κάθε βήμα προόδου. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι η καταγραφή κάποιων πραγμάτων που χρήζουν αλλαγής είναι χρήσιμη.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Βουλή

- Να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών σε 200.
- Να αυξηθεί ο αριθμός του υποστηρικτικού προσωπικού για κάθε βουλευτή σε 8 (5 διοικητικού και 3 επιστημονικού).
- Να απαγορευτεί το υποστηρικτικό προσωπικό του βουλευτή να παραχωρείται στο κόμμα. Αν δεν το χρειάζεται ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να προσλαμβάνεται.
- Διάθεση μεγαλύτερου χώρου γραφείων σε κάθε βουλευτή.
- Να καταργηθούν τα επιδόματα συμμετοχής σε επιτροπές. Να αυξηθεί ο μισθός.
- Να δημοσιεύεται ο αναλυτικός απολογισμός των δαπανών κάθε βουλευτή κάθε χρόνο.
- Να αξιολογείται το προσωπικό της Βουλής, συμπεριλαμβανομένου του επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση, κάθε χρόνο και να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα.
- Να απομακρυνθεί το υπερβάλλον προσωπικό της Βουλής.
- Να καταργηθεί το τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής. Τις συνεδριάσεις να τις καλύπτει ένα κανάλι της ΕΡΤ.
- Να καταργηθεί το δικαίωμα των πρώην πρωθυπουργών και πρώην προέδρων της Βουλής να διατηρούν γραφείο στην Βουλή. Αυτό απαιτεί η ισότητα.
- Να καταργηθεί το δικαίωμα των πρώην πρωθυπουργών να εκλέγονται χωρίς σταυρό. Αυτό απαιτεί η ισότητα.
- Να καταργηθεί το δικαίωμα των αρχηγών κομμάτων να εκλέγονται χωρίς σταυρό και να είναι υποψήφιοι σε πάνω από μία εκλογικές περιφέρειες. Αυτό απαιτεί η ισότητα.
- Να καταργηθούν οι μετακλητοί. Να είναι υποχρεωμένος κάποιος να διαλέξει αν προτιμά να υπηρετήσει βουλευτή αποχωρώντας από την τρέχουσα εργασία του.
- Να σταματήσει η νομοθεσία με τροπολογίες άσχετες με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Οι άσχετες τροπολογίες απαγορεύονται από το σύνταγμα.

Υπουργικό Συμβούλιο

- Κατάργηση αναπληρωτών υπουργών.
- Ο υπουργός να προΐσταται του υπουργείου. Δηλαδή, οι υφυπουργοί να είναι υφιστάμενοι του και να ελέγχονται από τον υπουργό, όχι τον πρωθυπουργό. Τις αρμοδιότητες στο υπουργείο να κατανέμει ο υπουργός με έγκριση του πρωθυπουργού.
- Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Να απαγορεύεται η άσκοπη και αδικαιολόγητη μετακίνηση Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών Υπουργείων.
- Ο συνολικός αριθμός υπουργών και υφυπουργών να μην υπερβαίνει τους 40, περιλαμβανομένων των περί τον πρωθυπουργό. Από αυτούς το 50% να είναι εξωκοινοβουλευτικοί.
- Σύμβουλοι σε υπουργούς, υφυπουργούς και υπουργεία να διορίζονται μόνο για πραγματικές ανάγκες. Να γίνεται πραγματικός έλεγχος της εργασίας και της συνεισφοράς τους. Διορισμοί για λόγους κομματικούς και πολιτικών υποχρεώσεων να μην επιτρέπονται.
- Να καταργηθούν οι μετακλητοί. Να είναι υποχρεωμένος κάποιος να διαλέξει αν προτιμά να υπηρετήσει υπουργό αποχωρώντας από την τρέχουσα εργασία του.
- Οι υπουργοί και υφυπουργοί να ασκούν γενική εποπτεία στις κρατικές εταιρείες και οργανισμούς. Την διοίκηση να την ασκούν οι διοικήσεις τους, οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται από την Βουλή.

Λειτουργία κράτους, θεσμών και οργανισμών

- Οι δημόσιοι υπάλληλοι κάθε διοικητικής βαθμίδας να αξιολογούνται ετησίως. Όταν κάποιου η απόδοση είναι κάτω του αποδεκτού επιπέδου πρέπει να ενημερώνεται επίσημα. Αν συνεχίσει έτσι, να απομακρύνεται. Όποιος δεν θέλει να αξιολογείται να απομακρύνεται. Το υπ. εσωτερικών να τηρεί ενημερωμένα αρχεία για το προσωπικό της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Αν κάποιος οργανισμός ή υπηρεσία δεν προβαίνουν σε αξιολογήσεις να αντιμετωπίζουν κυρώσεις, οι αρμόδιοι να απομακρύνονται και, αν προκύπτει αδίκημα να διώκονται.
- Οι αξιολογήσεις να είναι ιδιαιτέρως απαιτητικές για τους εκπαιδευτικούς, τους δικαστικούς και τα σώματα ασφαλείας.
- Στα πειθαρχικά συμβούλια να πλειοψηφούν δικαστικοί και μέλη του νομικού συμβουλίου. Οι διαδικασίες να απλοποιηθούν.
- Η ετήσια αξιολόγηση των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των Γενικών Διευθυντών να κοινοποιείται στην Βουλή.
- Όλοι οι οργανισμοί και εταιρείες που ανήκουν στο Δημόσιο σε όλες τις βαθμίδες να υποβάλλουν πλήρεις οικονομικές καταστάσεις ετησίως εντός του α’ 3μήνου του επόμενου έτους και σχετικές εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές. Να υποβάλλουν επίσης ετήσιους προϋπολογισμούς έως το τέλος Νοεμβρίου του προηγουμένου έτους. Τα ανωτέρω να υποβάλλονται στα υπ. οικονομικών και εσωτερικών και στην Βουλή. Όσοι δεν υποβάλλουν να απομακρύνονται και να διώκονται ποινικά.
- Να καταργηθούν οι υπερ-περιφέρειες και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες τους στις περιφέρειες.
- Οι Δήμοι να αναφέρουν για όλα τα θέματα στην περιφέρεια και όχι στα υπουργεία, ακόμα και για τους προϋπολογισμούς τους. Επαφή με τα υπουργεία και την κεντρική διοίκηση να έχουν μόνο οι περιφέρειες.
- Να μεταφερθούν πόροι στις περιφέρειες και στους δήμους. Μέρος του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ και του ΕΝΦΙΑ που δημιουργείται σε μια περιοχή να επιστρέφει αυτόματα στην περιοχή.
- Οι περιφέρειες κυρίως και δευτερευόντως οι δήμοι, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτονομία και αυτοτέλεια στα θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας παιδείας και ασφάλειας (αστυνομία, πυροσβεστική).
- Τα πανεπιστήμια να ανεξαρτητοποιηθούν. Το υπ. παιδείας να αποφασίζει μόνο τα κονδύλια που θα χορηγεί σε κάθε ίδρυμα. Κάθε ίδρυμα να αποφασίζει μόνο του για την διάθεση των κονδυλίων, για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, για τα ακαδημαϊκά θέματα, για την πρόσληψη, αξιολόγηση και προαγωγή διδακτικού προσωπικού και όλα τα θέματα διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών. Ανεξάρτητη αρχή να επιθεωρεί και να αποφασίζει την αναγνώριση των τίτλων σπουδών των διάφορων προγραμμάτων.
- Τα πανεπιστήμια να μπορούν κατά την βούληση τους να χρεώνουν δίδακτρα, να παρέχουν οικονομική βοήθεια κλπ.
- Κάθε πανεπιστήμιο να καταστεί υπεύθυνο για την ασφάλεια στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του. Τυχόν ζημιές πρέπει να πληρώνονται από τους υπεύθυνους οι οποίοι πρέπει να διώκονται. Ο πρύτανης και η σύγκλητος να είναι υπόλογοι αν η ασφάλεια εντός του πανεπιστημίου δεν εξασφαλίζεται. Να είναι επίσης υπόλογοι για την αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας του πανεπιστημίου.
- Τα πανεπιστήμια να υποβάλλουν στα υπ. οικονομικών και παιδείας προϋπολογισμούς και πλήρεις οικονομικές καταστάσεις με σχετικές εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου, όπως και οι λοιποί κρατικοί οργανισμοί και εταιρείες.
- Να τροποποιηθεί το σύστημα αξιολόγησης στις ένοπλες δυνάμεις και να σταματήσουν οι μαζικές αποστρατείες. Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί να παραμένουν περισσότερα χρόνια σε υπηρεσία.
- Να τροποποιηθεί το σύστημα αμοιβών. Θέσεις υψηλής εξειδίκευσης και ικανοτήτων (π.χ. πιλότοι μαχητικών, κυβερνήτες φρεγατών, ειδικές δυνάμεις, ΕΜΑΚ, κυβερνήτες περιπολικών λιμενικού) να αμείβονται όπως πρέπει.
- Οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές να λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα.
- Να ληφθούν μέτρα αποσυμφόρησης των δικαστηρίων. Να απομακρυνθούν οι δικαστικοί που δεν αποδίδουν και των οποίων οι αποφάσεις είναι προβληματικές. Να αξιολογηθούν από επιτροπή που να απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς. Να αξιολογηθεί και το διοικητικό προσωπικό των δικαστηρίων. Να ψηφιοποιηθεί πλήρως το σύστημα. Να ληφθούν μέτρα μείωσης της δικομανίας. Να γίνεται αυστηρός έλεγχος πριν την εισαγωγή υπόθεσης σε ακροατήριο.
- Το κράτος να πωλήσει όλες τις εταιρείες που του ανήκουν, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών. Να συγκεντρωθεί στην εποπτεία και τον έλεγχο.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

- Αναγνώριση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
- Κατάργηση βουλευτικού ασύλου για αστικά και ποινικά ζητήματα. Να διατηρηθεί μόνο για θέματα πολιτικής δράσης και πολιτικών αποφάσεων.

Τα ανωτέρω είναι μια λίστα δράσεων που καθιστούν το κράτος αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο. Ταυτόχρονα, απελευθερώνουν δυνάμεις που μπορούν να δημιουργήσουν πλούτο.

Βέβαια, η λίστα σηκώνει προσθήκες, αφαιρέσεις, βελτιώσεις. Ξέρουμε ότι η εφαρμογή της είναι πολύ δύσκολη. Τα περισσότερα από αυτά είναι ήδη νομοθετημένα και δεν εφαρμόζονται. Πολλά βρίσκονταν σε προεκλογικά προγράμματα και ξεχάστηκαν. Για κάποια έγινε προσπάθεια αλλά δεν πέτυχε. Τίποτα δεν είναι πρωτότυπο.

Γνωρίζουμε όλοι τι φταίει στην χώρα. Γι’ αυτό και αντέχουμε τις καταστροφές. Στην επόμενη αστοχία ή εθνική αποτυχία θα αγανακτήσουμε, θα φωνάξουμε. Και μετά θα συνεχίσουμε όπως πριν.