Πως να σώσετε μια τράπεζα

Σύμφωνα με τα διεθνή κανονιστικά πλαίσια για τις τράπεζες (Basel Agreements) οποιαδήποτε μεταβολή της φερεγγυότητας παραπάνω από 15% σε μεταβολές των επιτοκίων είναι απαράδεκτη.

Πως να σώσετε μια τράπεζα

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Δεν την σώζετε. Εκτός κι αν πρόκειται για μια GSIB (“Global Systematically Important Bank”), αλλά αυτές δεν αποτελούν μέρος της σημερινής συζήτησης.

Και γιατί δεν την σώζετε; Διότι πρόκειται για μία ακόμα ιδιωτική επιχείρηση. Έχει μετόχους, έχει δανειστές και, μπορεί, να έχει και εγγυητές. Ενδεικτικά αναφέρεται στην ανακοίνωσή της FDIC (“Federal Deposit Insurance Corporation”): «Shareholders and certain unsecured debtholders will not be protected. Senior management has also been removed.». Δηλαδή οι μέτοχοι και ορισμένοι μη-εξασφαλισμένοι οφειλέτες δεν προστατεύονται. Η διοίκηση έχει αφαιρεθεί από το πόστο της.

Και είναι μικρή σε μέγεθος. Με τα περίπου $200δις περιουσιακά στοιχεία (“assets”) η SVB (“Silicon Valley Bank”) είχε 1% μερίδιο της αμερικάνικης αγοράς. Η Signature Bank ήταν ακόμα μικρότερη, με $110δις assets (<0.5% μερίδιο αγοράς). Οι 4 συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα έχουν περίπου 23% μερίδιο αγοράς η καθεμία.

Η αξία της μετοχής της SVB έπεσε 60% στις 9 Μαρτίου και ακόμη 20% με το κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της πτώσης της μετοχής, αρκεί να αναφέρουμε ότι η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας ήταν $40δις στο peak της στο τέλος του 2021, και την Πέμπτη έκλεισε στα $6δις.

Γιατί οδηγήθηκε σε πτώχευση;

Διότι, πολύ απλά, οι καταθέσεις της (δηλ. το παθητικό της ή αυτά που χρωστάει στους καταθέτες) προσφέρονταν σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ τα ομόλογα που αγόραζε (δηλ. τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της) τα τελευταία 2-3 έτη ήταν σταθερού επιτοκίου.

Αυτό που δεν έκαναν είναι να αντισταθμίσουν την έκθεσή τους στα αυξανόμενα επιτόκια. Πως θα το έκαναν αυτό; Θα έμπαιναν σε μια συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (“interest rate swaps”), για τα σταθερά επιτόκια των ομολόγων που κατείχαν. Αυτό που κάνουν, δηλαδή, όλες οι τράπεζες.

Επίσης, το ότι το σύνολο των ομολόγων της που ήταν σε amortized cost ήταν περίπου 6 φορές μεγαλύτερα από το Tangible Book Value της, δυσχέρανε την κατάσταση. Τέλος, η επιλογή να πωλήσει τα ομόλογα held at maturity έκανε την κατάσταση χειρότερη, ιδίως εάν αναλογιστούμε ότι δεν φαινόντουσαν τα unrealized losses στους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας.

Είχε προβλεφθεί;

Ναι. Το είχαν αναφέρει στα αποτελέσματα του 2021… στα ψιλά γράμματα. Αυτό που ανέφεραν είναι ότι σε μια υποθετική αύξηση των επιτοκίων κατά 2%, η φερεγγυότητάς της θα μειωνόταν κατά 27%.

Σύμφωνα με τα διεθνή κανονιστικά πλαίσια για τις τράπεζες (Basel Agreements) οποιαδήποτε μεταβολή της φερεγγυότητας παραπάνω από 15% σε μεταβολές των επιτοκίων είναι απαράδεκτη.

Τι έκανε η FDIC;

Τίποτα. Την άφησε να πτωχεύσει και να αναλάβουν οι εκκαθαριστές το έργο τους. Εγγυήθηκε, όμως, όλες τις καταθέσεις, ώστε να μην υπάρξει συστημικό πρόβλημα λόγω πανικού.

Συστημικό πρόβλημα λόγω «λίγων καταθέσεων» ή «έλλειψης ρευστότητας» δεν υπάρχει καθώς τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ είχαν στους λογαριασμούς τους περίπου $15τρις καταθέσεις μέχρι την Παρασκευή, έναντι $11τρις καταθέσεων κατά το απόγειο της πανδημίας.

Η FDIC θα πωλήσει τα εναπομείναντα μέρη της σε άλλες τράπεζες ή οργανισμούς. Στην Αγγλία ήδη συμφώνησε η κυβέρνηση να την πωλήσει στην HSBC για το συμβολικό ποσό της 1 λίρας. Συμβολικό, διότι η HSBC εγγυήθηκε όλες τις καταθέσεις της τράπεζας.

Fed vs ΕΚΤ για την διαχείριση των unrealized losses

Η ΕΚΤ έχει επιβάλλει σε όλες τις τράπεζες την αφαίρεση των unrealized gains και την συμπερίληψη των unrealized losses στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών της ΕΕ. Η Fed, δεν το είχε κάνει…

Με πληροφορίες από: Federal Reserve, BIS

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.