Τα πλαίσια βιώσιμης χρηματοδότησης και η περίπτωση της Κύπρου

Οι στόχοι που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία και η λογική για την δημιουργία του ΠΒΧ περιγράφονται με σαφήνεια.

Τα πλαίσια βιώσιμης χρηματοδότησης και η περίπτωση της Κύπρου

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Το Κυπριακό Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ή Public Debt Management Office) δημοσίευσε το πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης (ή Sustainability Bond Framework) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θελήσαμε να παρουσιάσουμε τα βασικά του σημεία καθώς, πάλι… «πρόλαβαν» την Ελλάδα.

Τι είναι το Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοδότησης (‘’ΠΒΧ’’);

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ή International Capital Markets Association), το ΠΒΧ παρουσιάζει τους όρους διαχείρισης των κεφαλαίων που αντλούνται από τις διεθνείς αγορές με σκοπό την χρηματοδότηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης. Ναι, ο ορισμός είναι πολύ γενικός και, ίσως, όχι τόσο σαφής.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: τι είναι τα ομόλογα βιώσιμης χρηματοδότησης; Πρόκειται για κεφάλαια τα οποία χρηματοδοτούν ή επαναχρηματοδοτούν πράσινες ή κοινωνικού περιεχομένου επενδύσεις. Και τι είδους επενδύσεις είναι αυτές; Λοιπόν, είτε πρόκειται για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον είτε πρόκειται για επενδύσεις που στοχεύουν στην απαλοιφή κοινωνικών ανισοτήτων.

Ποια η διαφορά από το Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης (‘’ΠΠΧ’’) που ετοιμάζει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (‘’ΟΔΔΗΧ’’) της Ελλάδας;

ΠΠΧ δημοσιεύουν κυρίως κράτη ή εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Αυτό το πλαίσιο χρηματοδότησης απευθύνεται αποκλειστικά σε χρηματοδοτήσεις επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Παραδείγματα αφορούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η  βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υποδομών, τα κλιματιστικά νέας γενιάς, οι έξυπνοι διακόπτες κ.λπ.

Ποια η διαφορά από το Πλαίσιο Κοινωνικής Χρηματοδότησης (‘’ΠΚΧ’’);

ΠΚΧ δημοσιεύουν κυρίως διεθνείς οργανισμοί, όπως ο International Finance Corporation της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς και τράπεζες. Αυτό το πλαίσιο χρηματοδότησης απευθύνεται αποκλειστικά σε χρηματοδοτήσεις επενδύσεων που στοχεύουν στην απαλοιφή κοινωνικών ανισοτήτων.

Υπάρχει έλεγχος για το που κατευθύνονται οι χρηματοδοτήσεις;

Υπάρχει σε όλα τα Πλαίσια Χρηματοδότησης. Αυτά τα Πλαίσια πρακτικά (α) αναφέρουν το πως θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια (δηλ. το Use of Proceeds) και παραθέτουν παραδείγματα, (β) το πως θα γίνει η αξιολόγηση, (γ) το πως θα γίνει η διαχείριση των κεφαλαίων και (δ) το πως θα συντάσσεται η αναφορά ελέγχου και η αναφορά αντικτύπου των χρηματοδοτήσεων. Σε αντίθεση με το Sustainability-Linked Bond Framework δεν υποχρεούνται να ορίσουν συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης αποδόσεων (ή Key Performance Indicators).

Παράλληλα υπάρχει και ένας ανεξάρτητος οργανισμός (Second Party Opinion), όπως ο ISS Corporate Solutions, η Sustainalytics και η DNV, ρόλος του οποίου μεταξύ άλλων είναι η αξιολόγηση του Πλαισίου ως προς τον βαθμό υλοποίησής του και του πόσο φιλόδοξο είναι. Στην περίπτωση της Κύπρου, επιλέχθηκε ο ISS Corporate Solutions.

Η περίπτωση της Κύπρου

Η αναφορά χρήσης των κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι βασίζεται σε στόχους που έχουν θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη (μέσω των SDGs) και τους οποίους δεσμεύεται να ακολουθήσει η Κύπρος.

Το ΠΒΧ έχει τετραπλό σκοπό: (α) αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, (β) αντιμετώπιση της έλλειψης νερού και της ανομβρίας, (γ) διαφύλαξη της άγριας ζωής και (δ) προώθηση κοινωνικής ευημερίας. Το σκεπτικό δημιουργίας του είναι πρακτικά η ενδυνάμωση των εθνικών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Παραδείγματα έργων χρηματοδότησης είναι η βελτίωση των υποδομών για ποδηλάτες, διασύνδεση με το δίκτυο παροχής ενέργειας, μείωση της χρήσης ενέργειας στη βιομηχανική παραγωγή, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υποδομών, προστασία των υδροβιότοπων, βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών περίθαλψης και η παροχή χρηματοδότησης για απόκτηση κατοικίας.

Τέλος, ο ISS ως εκδότης του Second Party Opinion αναφέρει ότι: «Οι στόχοι που έχει θέσει η Κυπριακή Δημοκρατία και η λογική για την δημιουργία του ΠΒΧ περιγράφονται με σαφήνεια. Όλα τα έργα χρηματοδότησης συμμορφώνονται με τους στόχους που θέλει να πετύχει ως οικονομία.».

Με πληροφορίες από: PDMO (1), PDMO (2), ICMA,

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.