Η Moody's δεν πείθεται

Ο έλεγχος της διαφθοράς και η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος παραμένουν τομείς προκλήσεων.

Η Moody's δεν πείθεται

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Η Moody’s παραμένει ο μόνος οίκος αξιολόγησης από τους 4 μεγάλους (ΣΣ: Fitch, S&P, DBRS) που δεν έχει πειστεί. Είναι ο μόνος οίκος αξιολόγησης που δεν έχει αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο ένα σκαλί κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Εχθές ανακοίνωσε την διατήρηση της αξιολόγησης σε Ba3, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές. Οι βασικοί λόγοι της αλλαγής των προοπτικών σε θετικές είναι οι προοπτικές μιας περιόδου υψηλότερης αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ από ό,τι την περασμένη δεκαετία, εν μέρει αποτέλεσμα βελτιώσεων στη διακυβέρνηση και αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων του οικονομικού και τραπεζικού τομέα. Μαζί με τη συνεχιζόμενη δέσμευση για δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, η υψηλότερη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ θα συμβάλει σε σημαντική μείωση του χρέους της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Η διατήρηση της αξιολόγησης Ba3 αντανακλά μια ισορροπία μεταξύ των βελτιώσεων που παρατηρούνται σε πολλούς τομείς του πιστωτικού προφίλ της Ελλάδας παρά τις συνεχείς προκλήσεις. Ειδικότερα, περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αγορών εργασίας θα υποστήριζαν υψηλότερη αξιολόγηση. Επιπλέον, η επιβάρυνση του δημόσιου χρέους παραμένει πολύ υψηλή αν και υποστηρίζεται από τους πιστωτές της χώρας.

Η Moody’sπαρατηρεί:
(α) Σημαντική ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ η οποία θα ενισχυθεί από το NextGeneration EU το οποίο θα υποστηρίξει τις επενδύσεις. Εάν γίνουν και οι προαναφερθείσες μεταρρυθμίσεις, το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται σταθερά με ρυθμούς 2-3% ετησίως για τα επόμενα 5 χρόνια.
(β) Μεταρρυθμίσεις και μείωση των κόκκινων δανείων στον τραπεζικό τομέα. Ο λόγος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ως προς τα συνολικά δάνεια των τραπεζών υπολογίζεται ότι έπεσε στο 6,3% τον Δεκέμβριο του 2022. ΟΙ τράπεζες θα βγουν κερδισμένες από τις αυξήσεις των επιτοκίων.
(γ) Ταχεία μείωση του χρέους, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του δείκτη χρέους ως προς ΑΕΠ σε κάτω από 150% μέχρι το 2026. Αναμένεται αύξηση του πρωτογενούς αποτελέσματος σε 1,2% του ΑΕΠ το 2023 και πάνω από 2% το 2024.
(δ) Τα σχετικά υψηλά επίπεδα πλούτου της Ελλάδας εξισορροπούνται από το μέτριο μέγεθος της οικονομίας και το εξίσου μέτριο επίπεδο οικονομικής διαφοροποίησης και πολυπλοκότητας. Τα ποσοστά ανεργίας έχουν μειωθεί σημαντικά στο 12,4% το 2022 από 14,8% το 2021, αλλά η ανεργία των νέων παραμένει υψηλή.
(ε) Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία δέκα χρόνια, η αξιολόγηση της Moody's για τη θεσμική ισχύ της Ελλάδας εξακολουθεί να επηρεάζεται αρνητικά από την αναδιάρθρωση του χρέους του ιδιωτικού τομέα το 2012. Ο έλεγχος της διαφθοράς και η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος παραμένουν τομείς προκλήσεων, με αρνητικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον σε περίπτωση επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής ταχύτητας ή ανατροπής των αποφάσεων.

Προβλέπω ότι στην επόμενη αξιολόγηση θα πραγματοποιήσει διπλή αναβάθμιση, δεδομένου ότι θα έχει καλύτερη εικόνα της οικονομίας και του αποτελέσματος των μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών.

Με πληροφορίες από: Moody’s

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.