Μια πρωτοβουλία που θα αλλάξει τον κόσμο των αλκοολούχων ποτών

Στο πλαίσιο του Σχεδίου για τον Καρκίνο, η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να προτείνει υποχρεωτική επισήμανση του καταλόγου συστατικών και θρεπτικών στοιχείων των αλκοολούχων ποτών.

Μια πρωτοβουλία που θα αλλάξει τον κόσμο των αλκοολούχων ποτών

Της Ηλιάνας Θέμελη

Η Ιρλανδία μας δείχνει τον δρόμο. Άλλωστε δεν ήταν εύκολη η απόφασή της. Χρειάστηκε και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για την απόφαση να επιβάλει στους πωλητές αλκοολούχων προϊόντων τα προϊόντα τους να φέρουν ετικέτα ένδειξης παρόμοια με αυτήν που φέρουν τα τσιγάρα. Θα πρέπει να αναγράφουν, μεταξύ άλλων, με κεφαλαία κόκκινα ευδιάκριτα γράμματα τα εξής: «DRINKING ALCOHOL CAUSES LIVER DISEASE» και «THERE IS A DIRECT LINK BETWEEN ALCOHOL AND FATAL CANCERS».

Στις 6 Ιουνίου 2016 η Ιρλανδία καταθέτει στην Ειδική Επιτροπή Τεχνικών Εμποδίων για το Εμπόριο της ΕΕ το σχέδιο νόμου ‘’Public Health (Alcohol) Bill 2015’’. Στις 17 Οκτωβρίου 2018 το σχέδιο νόμου επικυρώνεται από την Ιρλανδία.

Κύριοι στόχοι του:

- μείωση κατανάλωσης αλκοόλ στα 9,1 λίτρα καθαρού αλκοόλ ανά έτος ανά άτομο μέχρι το 2020,
- καθυστέρηση της ηλικίας που ξεκινούν την κατανάλωση αλκοόλ τα παιδιά και οι νέοι,
- μείωση των κακών που φέρει η κατάχρηση του αλκοόλ, και
- ρύθμιση της προσφοράς και της τιμής του αλκοόλ προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα και η συχνότητα εμφάνισης των όσων επιφέρει η κατάχρηση του αλκοόλ.

Έμμεσος, όμως, στόχος είναι η μείωση της επιβάρυνσης των νοσοκομείων και της δημόσιας υγείας.

Εν έτη 2023, η εφαρμογή του σχεδίου νόμου είναι σχεδόν καθολική, καθώς έχουν ήδη επιβληθεί ελάχιστες τιμές στα προϊόντα λιανικής. Το μόνο που απομένει είναι η εφαρμογή της ετικέτας. Αυτή είναι μέρος νόμου που πρέπει να υπογραφεί από τον Υπουργό Υγείας ο οποίος αυτήν την περίοδο συζητάει με τον γραφείο του Εισαγγελέα για την εφαρμογή της. Με την υπογραφή ξεκινάει μια -τουλάχιστον- τριετής διαδικασία έως ότου μπουν οι πρώτες ετικέτες σε αλκοολούχο ποτό.

Προφανώς η σήμανση αλκοολούχων ποτών έχει δημιουργήσει αντιδράσεις. Εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας, απέστειλαν ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Νοεμβρίου 2022 σχετικά με την γνωστοποίηση της Ιρλανδίας της 21ης Ιουνίου 2022 για αυτήν της την πρόθεση.

Οι αντιδράσεις σχετίζονται με τις εξαγωγές κρασιού. Οι κυβερνήσεις των 9 αυτών χωρών πιστεύουν -και ίσως δικαιολογημένα- ότι η σήμανση θα ωθήσει πολύ κόσμο στη μείωση της κατανάλωσης κρασιού. Η μείωση της κατανάλωσης θα οδηγήσει σε μείωση των εισαγωγών και, άρα, σε μείωση των εξαγωγών των χωρών που παράγουν. Η μείωση των εξαγωγών θα χτυπήσει τα εισοδήματα των αγροτών.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ‘’η Επιτροπή είχε προαναγγείλει την πρόθεσή της να εισαγάγει κανονισμό σε αυτόν τον τομέα, υιοθετώντας το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου το 2021 και αναθεωρώντας τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1169/2011 (INCO) για να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του στην σήμανση των αλκοολούχων ποτών.’’ Και συνεχίζουν ότι ‘’αυτές οι ετικέτες παραβιάζουν τους νέους κανόνες σήμανσης των οίνων που προκύπτουν από την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 ως μέρος της μελλοντικής ΚΓΠ.’’.

Η απάντηση ήρθε στις 10 Ιανουαρίου 2023 από την Επίτροπο για την Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων της Επιτροπής, την κα. Στέλλα Κυριακίδου. Η κα Κυριακίδου αναφέρει:

«Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Καταπολέμησης του Καρκίνου ανακοίνωσε την πρόθεση της Επιτροπής να εργαστεί για την σήμανση των αλκοολούχων ποτών με προειδοποιητικές ετικέτες για την υγεία.

Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι προπαρασκευαστικές εργασίες και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων των παραπάνω.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου για τον Καρκίνο, η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να προτείνει υποχρεωτική σήμανση του καταλόγου συστατικών και θρεπτικών στοιχείων των αλκοολούχων ποτών.

Η πρωτοβουλία αυτή ενσωματώθηκε στην αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1169/2011, που ξεκίνησε στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm-to-Fork Strategy». Όπως για όλες τις νομοθετικές προτάσεις, επί του παρόντος εκπονείται η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτής της αναθεώρησης.».

Με πληροφορίες από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2) , GlobalConsumers’Forum, Politico

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.