Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην εκπαίδευση

Το ποσοστό των ενηλίκων αποφοίτων τριτοβάθμιων σχολών αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 13,1 ποσοστιαίες μονάδες ήτοι ξεπέρασε κατά 3,2 τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην εκπαίδευση

Της Ηλιάνας Θέμελη

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρουσιάζει την ετήσια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη καθώς και την ευημερία μαθητών και δασκάλων. Ειδικά για την έκθεση του 2021 λήφθηκε υπόψιν η διαταραχή που προκάλεσε η πανδημία στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, η έκθεση για την Ελλάδα αναφέρει ότι οι κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι η χώρα κάνει σημαντικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού του κλάδου. Ταυτόχρονα, ότι η χώρα πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα προωθούν την ευημερία μαθητών και δασκάλων, αν και σημαντικές μεταρρυθμίσεις προτάθηκαν το 2020 με στόχο την σύνδεση την εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ειδικά ο νόμος 4763/2020 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αν και το ποσοστό των μαθητών εγγεγραμμένων σε τεχνικά και επαγγελματικά σχολεία ήταν μικρότερο του Ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2020. Ωστόσο τα ποσοστά ανεργίας αποφοίτων τριτοβάθμιων σχολών ήταν υψηλότερα από αυτά μη αποφοίτων.

Ταυτόχρονα, οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας μεταξύ 20 και 29 από σχολές των τομέων της επιστήμης, τεχνολογίας, μαθηματικών, μηχανικής, βιομηχανίας και κατασκευών (STEM) ήταν μόνο το 17,2% των αποφοίτων το 2019 αν και προβλέπεται ότι οι τομείς αυτοί θα έχουν την μεγαλύτερη ανάπτυξη μέχρι το 2030.

Η αναφορά κάνει ειδικό λόγο στο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων, που έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση επιμορφωτικού/υποστηρικτικού υλικού και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ποσοστό των ενηλίκων αποφοίτων τριτοβάθμιων σχολών αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία κατά 13,1 ποσοστιαίες μονάδες ήτοι ξεπέρασε κατά 3,2 τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναφορά κάνει επίσης λόγο στον νόμο που εισήγαγε κατώτατο όριο μορίων για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια το 2021/2022 και στην επιβολή χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των σπουδών προκειμένου να μειωθούν οι αιώνιοι φοιτητές. Μάλιστα η Ελλάδα είχε το 2018 το μεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραμμένων στο πανεπιστήμιο στις ηλικιακές ομάδες 30-39 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πληροφορίες από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.