Η διαρκής πρωτιά των ελληνικών τραπεζών στα επιτοκιακά περιθώρια των δανείων

Τα υψηλά λειτουργικά τους έξοδα, όμως, έπρεπε κάπως να αντισταθμιστούν. Και πως αντισταθμίστηκαν; Με τα υψηλά επιτόκια στα δάνεια και τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις.

Η διαρκής πρωτιά των ελληνικών τραπεζών στα επιτοκιακά περιθώρια των δανείων

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Παραθέτουμε μια διαφορετική οπτική της σημερινής κατάστασης του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Καταρχάς, θα σας δώσουμε την απάντηση του ερωτήματος που διαμορφώνεται στο άρθρο «στο πιάτο»: δεν συμβάλλουν πραγματικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Τα πράγματα είναι απλά. Για να υπάρχει πραγματική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να υπάρχει σχετικά φθηνός δανεισμός, ώστε να μην υπερχρεωθούν οι επιχειρηματίες από την πρώτη κιόλας ημέρα της δραστηριότητάς τους.

Είναι γνωστή η ιστορία με τις ελληνικές τράπεζες. Τις διέσωσε το κράτος δανειζόμενο χρήματα από τον EFSF. Αυτές με την σειρά τους συμφώνησαν να αποεπενδύσουν από τα περιουσιακά τους στοιχεία που δεν σχετίζονταν με την τραπεζική τους ιδιότητα (π.χ. ασφαλιστικές θυγατρικές). Τα υψηλά λειτουργικά τους έξοδα, όμως, έπρεπε κάπως να αντισταθμιστούν.

Και πως αντισταθμίστηκαν; Με τα υψηλά επιτόκια στα δάνεια και τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις. Τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις πέραν του ότι συνδέονται με το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας, συνδέονται κιόλας με κακή επενδυτική πολιτική και ελλιπή ικανότητα διαχείρισης των Assets under Management (AuMs).

Στο παρόν άρθρο συγκρίναμε τα περιθώρια των επιτοκίων των νέων δανείων των ευρωπαϊκών χωρών από την 01/01/2015 μέχρι και την 28/02/2023, για κάθε μήνα ξεχωριστά. Στην σύγκριση συμπεριλήφθηκαν χώρες που τα τραπεζικά τους συστήματα επηρεάστηκαν από κάποια κρίση ή από κάποιο νομισματικό γεγονός (όπως την ένταξη στο ευρώ). Δεν συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή, οι παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία.

Από την 01/01/2015, δηλαδή σε μια περίοδο 98 μηνών, τα επιτοκιακά περιθώρια νέων δανείων στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες:

- ήταν τα υψηλότερα για 54 μήνες από τους 98 μήνες.

- ήταν μέσα στις 3 πρώτες θέσεις υψηλότερων περιθωρίων για 89 από τους 98 μήνες.

- τις τρεις φορές που η διαφορά από τον μέσο όρο του μήνα ήταν μεγαλύτερη από 80 μονάδες βάσης, αύξησαν τα επιτόκια πάνω από 70 μονάδες βάσης τον επόμενο μήνα.

- από τον Ιανουάριο του 2022 και ύστερα, την περίοδο όπου πρακτικά διαλαλούν ότι έχουν μειώσει το κόστος ρίσκου τους και τα λειτουργικά τους έξοδα, την περίοδο όπου πολλά από τα δάνεια που δίνουν στις επιχειρήσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης (δηλ. έχουν επιδοτούμενο επιτόκιο), έχουν βρεθεί 6 φορές στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Την μία φορά όπου είχαν διαφορά 99 μονάδων βάσης από τον μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών, αύξησαν τα επιτόκια των δανείων τον επόμενο μήνα κατά 81 μονάδες βάσης.

Για τους δύσπιστους, παραθέτουμε παρακάτω το ranking των ελληνικών τραπεζών τους τελευταίους 98 μήνες. Θα έλεγε κάποιος αφελής ότι παλεύουν για την πρώτη θέση…

Πηγή: ΕΚΤ

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.