Δυστυχώς το BrainReGain δεν φέρει αποτελέσματα (ακόμα)

Ίσως το 2023 να είναι το έτος ορόσημο για το BrainReGain. Να ξεπεράσουν δηλαδή, οι Έλληνες που θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους Έλληνες που θα μεταναστεύσουν.

Δυστυχώς το BrainReGain δεν φέρει αποτελέσματα (ακόμα)

Της Ηλιάνας Θέμελη

Η μείωση του πληθυσμού ικανού προς εργασία στην Ελλάδα έχει συρρικνωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2009. Πέραν άλλων σημαντικών παραγόντων όπως η υπογεννητικότητα, η μετανάστευση κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλλε στην συρρίκνωση του πληθυσμού.

Απολύσεις, μείωση μισθών, έλλειψη κινήτρων, υψηλή φορολογία, έκτακτοι φόροι, μείωση παραγωγικότητας, μείωση επενδύσεων, ασταθές τραπεζικό σύστημα, αύξηση κόστους δανεισμού, ήταν μόνο μερικοί από τους λόγους που συνέβαλλαν στην μετανάστευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021 ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 2009 όπου το ισοζύγιο καθαρών μεταναστευτικών ροών ατόμων με ελληνική υπηκοότητα έφτασε κοντά στο μηδέν. Σωρευτικά από το 2009, όμως, οι καθαρές μεταναστευτικές ροές ήταν αρνητικές κατά 249,2χιλ.

Η καθαρή μεταναστευτική εκροή των ατόμων με ελληνική υπηκοότητα σταδιακά φθίνει. Από τα 39,1χιλ άτομα το 2012 μειώθηκε στα 5,9 χιλ. άτομα το 2021 (δεύτερος μικρότερος ρυθμός). Παρατηρείται ότι η καθαρή μεταναστευτική εκροή ατόμων με ελληνική υπηκοότητα κορυφώθηκε κατά τα έτη 2011 έως 2014 αλλά, ύστερα, παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα αρνητικού ισοζυγίου μέχρι και το 2018. Από το 2019 έως και το 2021 παρατηρούμε ότι έχει επιταχυνθεί η συρρίκνωση του αρνητικού ισοζυγίου, δηλαδή είμαστε πολύ κοντά σε καθαρές μεταναστευτικές εισροές.

Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όσο βελτιώνονται οι προοπτικές που εμφανίζει η ελληνική οικονομία, τόσο περισσότεροι Έλληνες θα θέλουν να επιστρέψουν. Το 2022 εκτιμάται ότι ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 2009 όπου οι κεφαλαιακές επενδύσεις ήταν περισσότερες από τις αποσβέσεις. Σύμφωνα με μελέτη της Eurobank, από το 2010 μέχρι το 2021, οι επενδύσεις παγίων ήταν διαρκώς χαμηλότερες από τις αντίστοιχες αποσβέσεις, συντελώντας στη συρρίκνωση του φυσικού κεφαλαίου κατά €94,8δις σε τρέχουσες τιμές. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η μείωση της φορολογίας και η αύξηση των καλύτερα αμειβόμενων θέσεων.

Ίσως το 2023 να είναι το έτος ορόσημο για το BrainReGain. Να ξεπεράσουν δηλαδή, οι Έλληνες που θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους Έλληνες που θα μεταναστεύσουν.

Με πληροφορίες από: Eurobank (1), BrainReGain, Eurobank (2)

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.