Χρειαζόμαστε πάνω από €60δις επενδύσεις ετησίως

Για να καλύψει η χώρα το χαμένο σχετικό έδαφος και να ανακτήσει την σχετική της θέση, είναι αναγκαίο οι ετήσιες επενδύσεις να υπερβαίνουν σημαντικά το ποσό των €60δις ετησίως.

Χρειαζόμαστε πάνω από €60δις επενδύσεις ετησίως

Του Γιώργου Σαββίδη

Οι επενδύσεις το 2022 έφτασαν τα €26,71δις, καταγράφοντας αύξηση €20,15δις έναντι του 2018, ενώ οι ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 114% την ίδια περίοδο, €7,22δις έναντι €3,36δις.

Καλή είναι η αύξηση των επενδύσεων. Δεν είναι όμως αρκετή, ιδιαίτερα για μια οικονομία η οποία υπέστη την μεγαλύτερη καταγραφείσα συρρίκνωση σε ειρηνική περίοδο.

Οι επενδύσεις είναι απαραίτητο συστατικό οικονομικής ανάπτυξης, βελτίωσης των εισοδημάτων και αύξησης των δυνατοτήτων για κοινωνικές παρεμβάσεις. Η αναδιανομή εισοδήματος βοηθά την χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων και είναι ουσιαστικό εργαλείο. Όμως έχει πεπερασμένες δυνατότητες, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη.

Η Ελληνική οικονομία την περίοδο της κρίσης υπέστη απομείωση κεφαλαίου υπολογιζόμενη σε €40δις ετησίως. Μετά μια δεκαετία, η απομείωση «έπεσε» σε €30δις ετησίως, αφού το ύψος των επενδύσεων ήταν χαμηλό και το χαμένο κεφάλαιο δεν αναπληρωνόταν.

Το 2022, παρά την «υψηλή επίδοση» των επενδύσεων (€26,71δις), δεν αναπληρώθηκε το κεφάλαιο που αποσβέστηκε.

Η αποκατάσταση του χαμένου κεφαλαίου της οικονομίας, απαιτεί ελάχιστο ποσό επενδύσεων της τάξης των €40δις ετησίως. Για την επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης ικανού να επαναφέρει την οικονομία στα επίπεδα προ κρίσης, απαιτούνται επενδύσεις επιπλέον €20δις, δηλαδή συνολικά €60δις ετησίως.

Την περίοδο της Ελληνικής κρίσης, οι υπόλοιπες χώρες, πλην μερικών εξαιρέσεων, αναπτύσσονταν. Για να καλύψει η χώρα το χαμένο σχετικό έδαφος και να ανακτήσει την σχετική της θέση, είναι αναγκαίο οι ετήσιες επενδύσεις να υπερβαίνουν σημαντικά το ποσό των €60δις ετησίως.

Μόνο τότε θα μπορέσει η χώρα να χρηματοδοτήσει τα πολλά και μεγάλα προγράμματα που χρειάζεται σε υγεία, παιδεία, στήριξη ευάλωτων, δημογραφικό, άμυνα κλπ.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.