Οικονομικό πρόγραμμα Σύριζα: τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων είναι σωστά, αλλά…

Το αδύνατο σημείο βρίσκεται στο ότι σε άλλα σημεία του προγράμματος δημιουργεί αρνητικές συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη η οποία αποτελεί και την κύρια πηγή χρηματοδότησης αυτών των μέτρων.

Οικονομικό πρόγραμμα Σύριζα: τα μέτρα στήριξης των ευάλωτων είναι σωστά, αλλά…

Του Γιώργου Σαββίδη

Τα μέτρα που προτείνει ο Σύριζα για στήριξη των ευάλωτων είναι και σωστά και εντός των δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας. Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ύψιστης προτεραιότητας και πρέπει να επιτευχθεί.

Σε κάποια σημεία θα μπορούσαν να είναι ακόμα πιο «πλουσιοπάροχα». Η πρόταση μας είναι ότι στα επόμενα τέσσερα χρόνια ο κατώτατος μισθός πρέπει να φτάσει €1.200 μηνιαίως με αντίστοιχες αυξήσεις στις συντάξεις, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα να διπλασιαστεί και να φτάσει τα €400 μηνιαίως και το αφορολόγητο €12.000 ετησίως και κλιμακούμενο €20.000 για οικογένεια τεσσάρων ατόμων. Τα χαμηλά μεγέθη σε αυτά, είναι, το αδύνατο σημείο του οικονομικού προγράμματος της ΝΔ. (Βλέπε εδώ).

Επίσης, πιστεύουμε ότι η αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας είναι εφικτό μέτρο, ιδιαιτέρως αν στην εφαρμογή δεν τεθούν περιορισμοί που θα υπονομεύσουν το αποτέλεσμα.

Το αδύνατο σημείο του οικονομικού προγράμματος του Σύριζα δεν είναι το κόστος των εξαγγελιών αυτών. Βρίσκεται στο ότι σε άλλα σημεία του προγράμματος δημιουργεί αρνητικές συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη η οποία αποτελεί και την κύρια πηγή χρηματοδότησης αυτών των μέτρων.

Η χώρα δεν μπορεί να αυξήσει το χρέος, επομένως οι επενδύσεις είναι ο δρόμος για οικονομική ανάπτυξη και χρηματοδότηση κοινωνικών δαπανών στον βαθμό που χρειάζεται η κατά-ταλαιπωρημένη Ελληνική κοινωνία.

Η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας δεν πρέπει να τίθεται σε αμφιβολία ούτε να καθυστερεί. Γιατί εξοικονομεί άμεσα κόστος από τους τόκους του δημόσιου χρέους, δηλαδή πόρους που μπορούν να διατεθούν αλλού. Και φέρνει αυτομάτως κεφάλαια που δεν επιτρέπεται να επενδυθούν σε χώρες κάτω της επενδυτικής βαθμίδας. Οι επενδύσεις αυτές θα αυξήσουν τα κρατικά έσοδα και τις θέσεις εργασίας.

Τα μέτρα που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό άμεσα όπως μείωση ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ. δημιουργούν ανασφάλεια ως προς την δυνατότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εντός των κανόνων της ΕΕ. Η εξεύρεση πόρων μέσω φορολόγησης εταιρικών κερδών επιτείνει την ανησυχία, γιατί μεταφράζεται σε επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος και άρα μείωση των επενδύσεων και άρα αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία.

Η οικονομία λειτουργεί σε δυναμικό περιβάλλον. Οι περισσότερες πράξεις έχουν αντίκτυπο μεγαλύτερο από το μέγεθος τους. Δεν ισχύει το 1 ίσον 1. Όταν το κράτος δαπανά 1 ευρώ το καθαρό κόστος είναι λιγότερο του 1 ευρώ, γιατί ο λαμβάνων πληρώνει φόρο˙ ίσως το κράτος εισπράξει τελικά παραπάνω λόγω του πολλαπλασιαστή. Όταν το κράτος εισπράττει 1 ευρώ σε φόρο, το καθαρό έσοδο είναι λιγότερο γιατί αφαιρείται το 1 ευρώ από την οικονομία όπου θα παρήγαγε και άλλα έσοδα. Οι ισορροπίες στην λογιστική των κρατικών εσόδων-εξόδων επηρεάζονται άμεσα από αφηρημένες έννοιες όπως επενδυτικό κλίμα ή εμπιστοσύνη.

Η αύξηση των κοινωνικών δαπανών είναι εφικτή και αναγκαία. Όπως προκύπτει από την φιλοσοφία του προγράμματος του Σύριζα, αποτελούν αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα. Το υπόλοιπο πρόγραμμα έπρεπε να υποστηρίζει την εξασφάλιση των εσόδων για την πληρωμή αυτών των προγραμμάτων.

Πολλά σημεία, όπως μείωση ΦΠΑ ή ΕΦΚ, θα μπορούσαν να μελετηθούν αφού εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και τα έσοδα. Επιπλέον, δεν βοηθά το ότι δεν υπάρχουν μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Συνηγορούν στην αντίληψη ότι ο Σύριζα είναι εχθρός των επιχειρήσεων, δηλαδή του κλάδου από όπου περιμένει να βρει τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα του.

Μέρος του εκλογικού σώματος, ίσως ανέμενε ότι ο Σύριζα θα χρησιμοποιούσε την κυβερνητική του εμπειρία για να αποφύγει βασικά λάθη στο οικονομικό του πρόγραμμα.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.