Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα

Το 30,7% διάβασε 1 έως 4 βιβλία κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το 7,8% διάβασε 5 έως 9 βιβλία και το 4,5% τουλάχιστον 10 βιβλία. Το 9,8% δεν διάβασε βιβλία γιατί δεν έχει χρόνο ενώ, δεν τους ενδιαφέρει ή δεν τους αρέσει το 41,1%.

Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (“ΕΛΣΤΑΤ”) δημοσίευσε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της έρευνας ποιότητας ζωής των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Η έρευνα αφορά το 2022 και το έτος αναφοράς είναι το 2021, ενώ αναφέρεται σε πληθυσμό άνω των 16 ετών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται σε συνέχεια της δημοσίευσης της έρευνας περί φτώχειας και κοινωνικών ανισοτήτων. Όπως είχαμε αναφέρει εδώ, το επίπεδο φτώχειας έχει μειωθεί και οι κοινωνικές ανισότητες έχουν συρρικνωθεί.

Πλήρως ικανοποιημένο από τη ζωή του δήλωνε μόνο το 5,2% του πληθυσμού και καθόλου ικανοποιημένο το 1,1%. Πολύ ικανοποιημένο δήλωνε το 56,8%, ένδειξη ότι ακόμη και το 2021 δεν ήταν τόσο άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης που περιγράφει η αντιπολίτευση. Εκτιμούμε ότι το 2022 η ποιότητα ζωής βελτιώθηκε.

Όπως είχαμε αναλύσει εδώ: «Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των €5.712 ετησίως για νοικοκυριό ενός ατόμου και σε €11.995 για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, και ορίζεται στο διάμεσο του συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το οποίο εκτιμήθηκε σε €9.520 για το 2021, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας εκτιμήθηκε στα €18.563.»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:

- Το μεγαλύτερο ποσοστό του φτωχού πληθυσμού (70,2%) δηλώνει καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχεται σε 25,9%. Πλήρως ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση δηλώνει μόνο το 2,3% του μη φτωχού πληθυσμού.
- Πολύ ικανοποιημένο από τη χρήση του χρόνου του, δηλώνει το 33,1%, ενώ πολύ ικανοποιημένο από τις προσωπικές του σχέσεις, δηλώνει το 59,0%.
- Το 1,5% δηλώνει ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων (που προηγήθηκαν της συνέντευξης), αισθανόταν μοναξιά, ενώ για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό τα ποσοστά ανέρχονται αντίστοιχα σε 2,3% και 1,3%.
- Το 17,1% δηλώνει ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων (που προηγήθηκαν της συνέντευξης), ήταν ευτυχισμένο όλο το διάστημα, ενώ για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 14,1% και 17,8%.
- Το 7,0% εξασκεί καθημερινά κάποια δραστηριότητα, όπως μουσική / παίξιμο μουσικών οργάνων, τραγούδι, χορό θέατρο, φωτογραφία, ζωγραφική, χειροτεχνίες, χαρακτική, συγγραφή ποιημάτων κ.λπ., το 9,3% κάθε εβδομάδα, αλλά όχι κάθε ημέρα, ενώ το 62,2% δεν εξασκεί καμία δραστηριότητα.
- Το 30,7% διάβασε 1 έως 4 βιβλία κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το 7,8% διάβασε 5 έως 9 βιβλία και το 4,5% τουλάχιστον 10 βιβλία. Το 9,8% δεν διάβασε βιβλία γιατί δεν έχει χρόνο ενώ, δεν τους ενδιαφέρει ή δεν τους αρέσει το 41,1%.
- Μόνο το 6,0% του πληθυσμού συμμετέχει σε άτυπες εθελοντικές οργανώσεις, ενώ μόνο το 6,3% του πληθυσμού σε πολιτικές δραστηριότητες. Το 71,5% δήλωσε ότι δεν το ενδιαφέρει να ασχολείται με την πολιτική.

Θα ήταν ενδιαφέρον να δημοσιευόταν και ποιο ποσοστό του φτωχού ή μη φτωχού πληθυσμού εξασκεί καθημερινά κάποια δραστηριότητα ή διαβάζει βιβλία ή συμμετέχει σε άτυπες εθελοντικές οργανώσεις ή ασχολείται με την πολιτική. Τότε θα καταλάβουμε το πραγματικό επίπεδο ποιότητας της ζωής μας…

Με πληροφορίες από: ΕΛΣΤΑΤ

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.