Οικονομικά νέα 25.05.2023

Για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών ζητά μια αύξηση του κυκλικά προσαρμοσμένου πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 0,3% του ΑΕΠ για το 2024.

Οικονομικά νέα 25.05.2023

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Τον περιορισμό της αύξησης των δαπανών στο 2,6% για το 2024 ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στην έκθεσή της για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης για το 2023, για το οποίο υπάρχει πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, είναι ρεαλιστικές, αλλά για το 2024, όπου προβλέπεται ανάπτυξη 3%, θεωρεί ότι η πρόβλεψη είναι μάλλον αισιόδοξη, αφού η Επιτροπή εκτιμά πως του χρόνου η ανάπτυξη θα μειωθεί στο 1,9%. Για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών ζητά μια αύξηση του κυκλικά προσαρμοσμένου πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 0,3% του ΑΕΠ για το 2024. Για να επιτευχθεί αυτό, τονίζεται, ότι η αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών δεν θα πρέπει να ξεπεράσει για τον επόμενο χρόνο το 2,6%.

Έρευνα απολαβών από την Κυπριακή Στατιστική Αρχή

Η έρευνα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων (α) εκτίμηση του γενικού επιπέδου απολαβών των υπαλλήλων ανά ώρα, μήνα και έτος, (β) μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραγόντων (φύλο, επάγγελμα, επίπεδο μόρφωσης κ.α.) στις απολαβές των υπαλλήλων και (γ) σύγκριση απολαβών μεταξύ διαφορετικών ομάδων υπαλλήλων (π.χ. δημόσιος/ ιδιωτικός τομέας, πλήρως/μερικώς απασχολούμενοι κ.α.)

Η Έρευνα θα καλύψει 40.000 υπαλλήλους από 2.350 επιχειρήσεις παγκύπρια καθώς και κυβερνητικά τμήματα.

Ιδρύθηκε η Ένωση Σουπερμάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ)

Στην ίδρυση της προχώρησαν οι μεγαλύτερες αλυσίδες της χώρας, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξη του κλάδου σε θεσμικό και συλλογικό επίπεδο. Στα Σούπερ Μάρκετ σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ανέρχεται σε €15δις.

Με πληροφορίες από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  CyStat, Capital

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.