Η Εκκλησία να πάρει θέση

Το καλύτερο παράδειγμα είναι η Αίγυπτος, όπου το Πατριαρχείο Μόσχας ίδρυσε «Πατριαρχική Εξαρχία» Αίγυπτο και προσπαθεί να προσεταιρισθεί τους Κόπτες.

Η Εκκλησία να πάρει θέση

Του Γιώργου Σαββίδη

Στις εκλογές της 21ηςΜαΐου 2023, κόμματα τα οποία επικαλούνται τον χριστιανισμό και την Ελληνορθόδοξη θρησκεία είτε μπαίνουν στην Βουλή είτε βρίσκονται στο κατώφλι.

Θα έλεγε κάποιος ότι αυτό είναι καλή εξέλιξη αφού το Σύνταγμα της Ελλάδας στο Άρθρο 3 περιγράφει τις σχέσεις του κράτους με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας και καθορίζει ως «Eπικρατoύσα θρησκεία στην Eλλάδα την θρησκεία της Aνατoλικής Oρθόδoξης Eκκλησίας τoυ Xριστoύ», διευκρινίζοντας ότι «…υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δoγματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινoύπoλης…». Και επιπλέον, με το Άρθρο 13 το Σύνταγμα εγγυάται την θρησκευτική ελευθερία. Τέλος, με το Άρθρο 105 περιγράφεται το Καθεστώς του Αγίου Όρους, ορίζοντας ότι «από πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Είναι δικαίωμα των πολιτών να ψηφίζουν όποιο κόμμα επιθυμούν, την στιγμή που συμμετέχει νόμιμα στις εκλογές.

Εμείς επισημαίνουμε ότι Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ, αλλά και άλλα κομματίδια και οργανώσεις, δρέπουν και αλιεύουν ψήφους προβάλλοντας τις σχέσεις τους με την ορθοδοξία και την Εκκλησία. Βασιζόμενοι στην, πραγματική ή υποθετική, σχέση αυτή, κερδοσκοπούν και αποκομίζουν οφέλη, χρηματικά ή άλλα. Πωλούν αμφίβολης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα (βλέπε π.χ. «επιστολές του Ιησού»).

Ταυτόχρονα προωθούν την προπαγάνδα του Ρωσικού κράτους, υποστηρίζουν την εισβολή στην Ουκρανία και εναντιώνονται στην Ελληνική εθνική πολιτική στο ζήτημα.

Η Εκκλησία οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση και να καταδικάσει επίσημα τα φαινόμενα αυτά.

Δεν ισχύει το «η Εκκλησία δεν εμπλέκεται στην πολιτική» σε αυτή την περίπτωση. Η Εκκλησία είναι ήδη εμπλεκόμενη λόγω της δράσης των κομμάτων αυτών.

Επιπλέον, είναι εμπλεκόμενη καθότι η Ρωσική Εκκλησία έχει κηρύξει πόλεμο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο λόγω της απόφασης για Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Ήδη ιδρύει δικές της «Εκκλησίες», σε διάφορες χώρες, ανταγωνιζόμενες τις υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο Εκκλησίες. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η Αίγυπτος, όπου το Πατριαρχείο Μόσχας ίδρυσε «Πατριαρχική Εξαρχία» Αίγυπτο και προσπαθεί να προσεταιρισθεί τους Κόπτες.

Υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι η Ρωσική προπαγάνδα εδραιώνεται στην Ελλάδα μέσω εκκλησιαστικών οργανώσεων, με επίκεντρο την Μακεδονία. Το Άγιο Όρος, κατά πολλούς, παίζει σημαντικό ρόλο στην Ρωσική προσπάθεια, παρά το ότι σε θέματα δόγματος υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Μια άλλη παράμετρος που έχει την δική της σημασία, είναι η στενή πλέον συμμαχία Τουρκίας-Ρωσίας, η έντονη αντι-δυτική στάση της Τουρκίας και η ανθελληνική στάση της Ρωσίας. Έχουμε δηλαδή, ένα επικίνδυνο μείγμα όπου συναντώνται στρατηγικές ανθελληνικές, αντι-δυτικές και εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνικής Ορθοδοξίας. Οι στρατηγικές αυτές προωθούνται ανεξάρτητα και ταυτόχρονα από Ρωσία και Τουρκία.

Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό καθότι υπονομεύει τα Ελληνικά εθνικά συμφέροντα αλλά και τα συμφέροντα της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Εκκλησία της Ελλάδας οφείλει να επέμβει με κάθε πρόσφορο τρόπο.

https://www.athenian-herald.com/                                                                   Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.