Μελίσσια στην Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας

Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat υπήρχαν 180.730 μελίσσια στην Κρήτη, 147.900 μελίσσια στν Κεντρική Μακεδονία και 121.600 μελίσσια στην Πελοπόννησο.

Μελίσσια στην Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Στις 5 Απριλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στην Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών "Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες!" δηλώνοντας ότι η προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί ότι οι προτάσεις που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και την αποκατάσταση της φύσης θα υιοθετηθούν και στη συνέχεια θα εφαρμοστούν εγκαίρως.

Αναγνώρισε τη σημασία των επικονιαστών στη γεωργία ως κρίσιμο μέσο για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της ΕΕ και για την καταπολέμηση των απωλειών της βιοποικιλότητας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μελισσών (20 Μαΐου), εξέτασαν τον αριθμό των κυψελών στις γεωργικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές της ΕΕ.

Το 2020, υπήρχαν 8,1εκ κυψέλες στις γεωργικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές της ΕΕ. Αυτό δεν αποτελεί παρά μια μερική εικόνα του συνόλου των κυψελών στην ΕΕ, επειδή η γεωργική απογραφή καταγράφει μόνο τις κυψέλες που βρίσκονται σε γεωργικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές (σε ορισμένες χώρες, όπως η Γερμανία, οι κυψέλες δεν θεωρούνται μέρος των γεωργικά εκμεταλλεύσιμων περιοχών).

Σε εθνικό επίπεδο, η Ρουμανία είχε 1,5εκ κυψέλες σε αγροκτήματα, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ. Η Ιταλία και η Ελλάδα είχαν από 1εκ κυψέλες σε γεωργικά εκμεταλλεύσιμες περιοχές, με την Ισπανία (0,9εκ κυψέλες), τη Βουλγαρία (0,9εκ) και την Πορτογαλία (0,7εκ) να έχουν τις επόμενες υψηλότερες τιμές.

Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat υπήρχαν 180.730 μελίσσια στην Κρήτη, 147.900 μελίσσια στν Κεντρική Μακεδονία και 121.600 μελίσσια στην Πελοπόννησο. Τα λιγότερα τα είχαν η Αττική (11.290), τα Ιόνια Νησιά (15.910) και η Δυτική Μακεδονία (22.330).

Τα περισσότερα μελίσσια ως γεωγραφική περιοχή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα είχε η Extremadura (περιφέρεια της Ισπανίας, συνορεύει με Πορτογαλία) και ήταν 300.220. Δεύτερη το Norte (περιφέρεια της Πορτογαλίας, βόρεια Πορτογαλία) με 257.040 και τρίτο το Nord-Vest (περιφέρεια της Ρουμανίας) με 250.510.

Με πληροφορίες από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.