Μόνο η έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση εξυπηρετεί τους πολίτες

Το Νίκη πουλά «πατριωτισμό» και «ορθοδοξία». Το ΜέΡΑ25 πουλά «επαναστατικότητα» και «αντισυστημικότητα».

Μόνο η έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση εξυπηρετεί τους πολίτες

Του Γιώργου Σαββίδη

Ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας έγκειται στο δικαίωμα του πολίτη να εκλέγει, να εκλέγεται, να εκφράζεται και να αποφασίζει ελεύθερα.

Οι πολίτες διαμορφώνουν τις απόψεις τους με βάση τις γνώσεις, εμπειρίες και πληροφορίες που έχουν.

Στην άμεση δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας, ο πολίτης συμμετείχε στα διοικητικά όργανα και στις αποφάσεις. Είχε άμεση ενημέρωση και συμμετοχή. Η εκτελεστική, στρατιωτική, νομοθετική και δικαστική εξουσία εξασκείτο από τους ίδιους τους πολίτες.

Στην έμμεση σύγχρονη δημοκρατία, οι πολίτες συμμετέχουν με αντιπροσώπους, οι οποίοι νομοθετούν και διοικούν μέσω διορισμένων υπαλλήλων. Εξ ου και αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Επομένως, η επιλογή του αντιπροσώπου του, βουλευτή (και σε κάποιες χώρες γερουσιαστή ή/και προέδρου), είναι για τον/την πολίτη πολύ σημαντική. Ψηφίζοντας, επιλέγει το άτομο – τον/την βουλευτή – που θα υποστηρίξει τις απόψεις και τα συμφέροντα του.

Προφανώς, ένας/μία πολίτης θέλει ή επιδιώκει, να ενημερωθεί, πριν επιλέξει τον/την βουλευτή που θα επιλέξει/ψηφίσει.

Η ενημέρωση των πολιτών πρέπει να είναι και σφαιρική και έγκυρη.

Σφαιρική σημαίνει να καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τον/την πολίτη. Αλλά και τους υποψήφιους βουλευτές.

Έγκυρη σημαίνει χωρίς ανακρίβειες, παραπλάνηση και ψέματα.

Η συχνή απογοήτευση των  πολιτών από τις κυβερνήσεις οφείλεται σε ελλειμματική και μη έγκυρη ενημέρωση.

Σήμερα ο/η πολίτης βομβαρδίζεται από τεράστιο αριθμό πληροφοριών και μηνυμάτων.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από την πληθώρα υποψηφίων. Στις βουλευτικές εκλογές της χώρας μας, ο αριθμός κομμάτων είναι μερικές δεκάδες και ο αριθμός υποψηφίων είναι χιλιάδες. Επομένως, είναι αντικειμενικά πολύ δύσκολο οι πολίτες να ενημερωθούν με πληρότητα.

Εκτός από δυσκολία και σύγχυση στην ταξινόμηση και ανάλυση των μηνυμάτων και πληροφοριών, τα ΜΜΕ δεν προλαβαίνουν να «ανακρίνουν» τα κόμματα και τους υποψηφίους.

Έτσι δημιουργείται ένα μεγάλο κενό στην ενημέρωση, το οποίο επιτρέπει να κυκλοφορούν ανακρίβειες, ψέματα και παραπλανητικά συνθήματα.

Το ίδιο κενό εκμεταλλεύονται και μικροί σχηματισμοί, οι οποίοι καπηλεύονται πατριωτικά ή εκκλησιαστικά ή κοινωνικά αισθήματα και διογκώνονται.

Το ΜέΡΑ25 το 2019 δεν έτυχε της «δέουσας» προσοχής γιατί δεν συμμετείχε στην Βουλή 2015-2019. Δεν είχε μεγάλο τηλεοπτικό χρόνο. Στις εκλογές του 2019 μπήκε στην Βουλή. Έχοντας κερδίσει «δικαίωμα» χρόνου στα ΜΜΕ για τις εκλογές του Μαΐου 2023, ως μέλος της Βουλής 2019-2023, εξετέθησαν και οι θέσεις και τα πεπραγμένα του. Στις εκλογές το Μαΐου 2023, δεν κατάφερε να ξαναμπεί στην Βουλή.

Το προηγούμενο αυτό, όπως και άλλα πριν από αυτό, ίσως φωτίζουν την περίπτωση του Νίκη και μερικών ακόμα κομματιδίων. Είναι αμφίβολο αν το Νίκη, θα είχε εκλογική επιτυχία, αν είχαν εκτεθεί και «ανακριθεί» οι μεσαιωνικές θέσεις και απόψεις του κόμματος και των στελεχών του.

Το Νίκη πουλά «πατριωτισμό» και «ορθοδοξία». Το ΜέΡΑ25 πουλά «επαναστατικότητα» και «αντισυστημικότητα». Υπάρχουν ακόμα μερικοί σε κάθε κατηγορία.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.