Το 32,4% των εργαζομένων στην Ελλάδα έχουν περισσότερα προσόντα από ότι χρειάζεται η θέση εργασίας τους

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το ποσοστό overqualification κυμαινόταν από περίπου το ένα τρίτο στην Κύπρο (31,8%), την Ελλάδα (32,4%) και την Ισπανία (35,9%).

Το 32,4% των εργαζομένων στην Ελλάδα έχουν περισσότερα προσόντα από ότι χρειάζεται η θέση εργασίας τους

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2022 το 75% (193,5εκ) των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (“ΕΕ”) ήταν εργαζόμενοι, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από την έναρξη της χρονολογικής σειράς το 2009.

Το ποσοστό απασχόλησης έπεσε στο 72% το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19, αλλά ανέκαμψε στο 73% το 2021 και αυξήθηκε περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2022.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα στοιχεία για το εργατικό δυναμικό που δημοσίευσε πρόσφατα η Eurostat.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, 11 είχαν ποσοστά απασχόλησης άνω του 78% (ένας από τους τρεις στόχους που έχουν τεθεί στο σχέδιο δράσης 2030 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων), με τις Κάτω Χώρες (83%), τη Σουηδία και την Εσθονία (και οι δύο 82%) να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (65%), την Ελλάδα (66%) και τη Ρουμανία (69%).

Στο συγκεκριμένο ηλικιακό δείγμα, το ποσοστό εργαζομένων με περισσότερα προσόντα από αυτά που χρειάζεται η θέση εργασίας τους (“overqualification”) στην ΕΕ ήταν 22,2% το 2022, με 21,4% για τους άνδρες και 22,9% για τις γυναίκες. Το overqualification ορίζεται όταν άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα ISCED 5-8) απασχολούνται σε επαγγέλματα που δεν απαιτούν τόσο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (που αντιστοιχούν στις κύριες ομάδες ISCO 4-9).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, το ποσοστό overqualification κυμαινόταν από περίπου το ένα τρίτο στην Κύπρο (31,8%), την Ελλάδα (32,4%) και την Ισπανία (35,9%), έως λιγότερο από 15% στην Πορτογαλία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Δανία και τη Σουηδία, φθάνοντας στη χαμηλότερη τιμή του στο Λουξεμβούργο με 6,8%.

Σε 19 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, το ποσοστό overqualified ατόμων ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες. Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ αυτών των χωρών παρατηρήθηκαν στην Ιταλία, την Κύπρο και τη Μάλτα,με τα ποσοστά overqualification των γυναικών να είναι αντίστοιχα 7,2 εκατοστιαίες μονάδες, 8,0 εκατοστιαίες μονάδες και 10,8 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από εκείνα των ανδρών.

Σε 8 κράτη μέλη, η κατάσταση ήταν αντίστροφη - υψηλότερα ποσοστά overqualification για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες. Μεταξύ αυτών των χωρών, οι μεγαλύτερες διαφορές εντοπίστηκαν στις χώρες της Βαλτικής, με 3,5 ποσοστιαίες μονάδες στην Εσθονία και τη Λετονία και 5,1 ποσοστιαίες μονάδες στη Λιθουανία.

Με πληροφορίες από: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2), Eurostat

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.