Οικονομικά νέα 08.06.2023

Με άλλα λόγια, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά €2,7δις σε σχέση με το 2021, αν και παρουσίασε μείωση €2,4δις σε σχέση με το 2022.

Οικονομικά νέα 08.06.2023

Του Κώστα Δημητρόπουλου

+2,3% αυξήθηκε το ΑΕΠ το α’ τρίμηνο σε ετήσια βάση

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 8,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 8,9% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,2%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,7%.

Έλλειμμα €9,3δις στο εμπορικό ισοζύγιο το α’ τετράμηνο

Εάν εξαιρεθούν οι αξίες των πλοίων, το έλλειμα μειώνεται κατά… €19,2εκ. Εάν εξαιρεθούν και τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα μειώνεται επιπλέον κατά €1,89δις. Με άλλα λόγια, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά €2,7δις σε σχέση με το 2021, αν και παρουσίασε μείωση €2,4δις σε σχέση με το 2022.

€1δις άντλησε ο ΟΔΔΗΧ σε έντοκα γραμμάτια 52 εβδομάδων

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,84%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους €1,510δις, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,51 φορές. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους €300εκ.

Αύξηση της ανεργίας στην Κύπρο στο 6,8% το α’ τρίμηνο 2023 έναντι 6,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2022

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το α’ τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 492.230 άτομα ή 65,6% του πληθυσμού (άνδρες 70,8%, γυναίκες 60,8%) σε σύγκριση με 474.631 άτομα (64,3%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 458.835 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,2% (άνδρες 66,4%, γυναίκες 56,4%) σε σύγκριση με 443.327 άτομα (60,1%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 33.394 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,3%, γυναίκες 7,3%) σε σύγκριση με 31.305 άτομα (6,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Με πληροφορίες από: ΕΛΣΤΑΤ (1), ΕΛΣΤΑΤ (2), ΟΔΔΗΧ, CyStat,

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.