Η αγορά εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα

Για κάθε €1 ΑΕΠ που δημιουργείται άμεσα στον κλάδο εμφιάλωσης νερού, δημιουργούνται στην οικονομία επιπλέον €1,8, δηλαδή ο πολλαπλασιαστής είναι 2,8.

Η αγορά εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Με το πέρας του 2022, υπήρχαν περίπου 30 ελληνικές εταιρείες εμφιάλωσης νερού στην αγορά, πλέον αυτών που πωλούνται από τα σουπερμάρκετ, και 50 εγκεκριμένες πηγές φυσικού μεταλλικού νερού. Τα σουπερμάρκετ πωλούν ιδιωτικές ετικέτες όπως το «Γάργαρο» των My Market, το «Επιτραπέζιο Νερό» της Lidl Ελλάς και το «Μαράτα» της Σκλαβενίτης, τα οποία εμφιαλώνονται από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, ο κλάδος εμφιάλωσης νερού σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και προσφέρει καλά αμειβόμενες άμεσες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα. Ο κλάδος εμφιάλωσης νερού θα έχει βασικό ρόλο στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Το 2021, οι εταιρείες εμφιάλωσης είχαν κύκλο εργασιών €307εκ και εγχώρια παραγωγή 2.155εκ λίτρων. Ο ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το 2022 η παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,2% στα 2.247εκ λίτρα και ότι ο κύκλος εργασιών κατά 9,7% στα €337εκ. Το EBITDA (Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων) του κλάδου ήταν €42εκ το 2021 και το περιθώριο 14%.

Η συμβολή τους στο ΑΕΠ ήταν €109εκ και η άμεση απασχόληση 1.530 θέσεις εργασίας.Παρατηρείται ότι ιστορικά ο κλάδος αμείβει αρκετά υψηλότερα από τον κλάδο της μεταποίησης. Το 2019 οι μέσες απολαβές ήταν €29.333 έναντι €22.500 για τον κλάδο μεταποίησης και το 2022 ήταν €28.516 έναντι €21.900 αντίστοιχα. Το 2021 οι μέσες απολαβές ήταν €28.568.

Οι επενδύσεις τους ξεπέρασαν τα €59εκ την τριετία 2019-2021, με τις μεγαλύτερες επενδύσεις να πραγματοποιούνται το 2019 (€30,9εκ). Τα επενδυτικά πλάνα που έχουν ανακοινωθεί από τις ιδιωτικές εταιρείες για τα επόμενα χρόνια είναι: €25εκ από το Ζαγόρι και €10εκ από την Θεόνη.

Η Βίκος έχει επενδύσει €47εκ τα τελευταία 7 χρόνια. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ολοκλήρωσε επενδύσεις €8εκ στις εγκαταστάσεις του φυσικού μεταλλικού νερού Αύρα. Η Λουξ, μέσω της Δίρφυς, ετοιμάζει κι αυτή επενδύσεις. Η NU Aqua, η Νερά Πηγών Γράμμου (ανήκει στον εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκο) και η Σουρωτή (στην Θέση Ξυνό Νερό) ετοιμάζουν και αυτές επενδύσεις.

Αναλύοντας τα «μικροοικονομικά» στοιχεία του κλάδου, ο ΙΟΒΕ εκτιμά ότι για κάθε €1 ΑΕΠ που δημιουργείται άμεσα στον κλάδο εμφιάλωσης νερού, δημιουργούνται στην οικονομία επιπλέον €1,8, δηλαδή ο πολλαπλασιαστής είναι 2,8. Για κάθε μία  θέση εργασίας που δημιουργείται άμεσα στον κλάδο εμφιάλωσης νερού,  δημιουργούνται στην οικονομία επιπλέον 3,2 θέσεις εργασίας (πολλαπλασιαστής: 4,2). Τέλος, η άμεση και έμμεση επίδραση της εφοδιαστικής αλυσίδας εμφιαλωμένου νερού στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το 2021 εκτιμάται σε €1,13 δισ. (0,62% του ΑΕΠ).

Με πληροφορίες από: ΙΟΒΕ, ΟΤ, Athenian Herald (1), Athenian Herald (2),

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.