Η ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερη

Σε κάθε περίπτωση, οι εκτιμήσεις για αύξηση ΑΕΠ 1,5-2,2% τα επόμενα χρόνια είναι πολύ χαμηλές. Η ετήσια αύξηση ΑΕΠ θα είναι γύρω στο 4% και υπό προϋποθέσεις μπορεί να το ξεπεράσει.

Η ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερη

Του Μιχαήλ Σωτηρίου

Η Ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με μεγαλύτερους ρυθμούς από τους προβλεπόμενους.

Η εκλογική νίκη Κ. Μητσοτάκη διατηρεί και βελτιώνει το κλίμα εμπιστοσύνης προς την χώρα. Η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο χλευασμού αλλά σεβασμού και θαυμασμού.

Η επενδυτική βαθμίδα είναι σίγουρη. Επομένως θα υπάρξει αύξηση, ίσως και έκρηξη επενδύσεων. Ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος δανεισμού. Ο συνδυασμός των δύο θα αυξήσει το ΑΕΠ.

Τα καλύτερα των προϋπολογισθέντων δημοσιονομικά αποτελέσματα, επιτρέπουν αύξηση των κοινωνικών δαπανών και των κρατικών επενδύσεων. Και τα δύο ενισχύουν την κατανάλωση και κατ’ επέκταση το ΑΕΠ.

Η συνετή διαχείριση επιτρέπει τον σταδιακό εξορθολογισμό της φορολογίας, αλλά και της κρατικής λειτουργίας. Η προβλεπόμενη μείωση της έμμεσης φορολογίας αλλά και του έμμεσου κόστους από το δυσλειτουργικό κράτος, επίσης ενισχύουν το ΑΕΠ.

Η αναμενόμενη μείωση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής είναι ο τομέας όπου μπορεί να προσφέρει επιπλέον ώθηση στην ανάπτυξη.

Υπάρχουν και μελανά σημεία. Τα υψηλά επιτόκια, ο πληθωρισμός (κυρίως στα τρόφιμα) και το υπέρογκο χρέος. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού θα παρασύρει και τα επιτόκια, τα οποία αυξάνονται για να μειώσουν τον πληθωρισμό. Το χρέος θα γίνει λιγότερο απειλητικό εφόσον αυξηθεί σημαντικά το ΑΕΠ.

Υπάρχουν και απρόβλεπτοι παράγοντες, κυρίως εξωγενείς. Συνήθως είναι αρνητικοί, πόλεμοι, τιμές καυσίμων, ύφεση σε μεγάλες οικονομίες. Κάποιοι είναι θετικοί, μεγάλες ξένες επενδύσεις, αύξηση ταξιδίων (τουρισμού).

Η ταχεία απορρόφηση των σημαντικών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη και αποτελεί ανάχωμα απέναντι σε απρόβλεπτους παράγοντες.

Σε κάθε περίπτωση, οι εκτιμήσεις για αύξηση ΑΕΠ 1,5-2,2% τα επόμενα χρόνια είναι πολύ χαμηλές. Η ετήσια αύξηση ΑΕΠ θα είναι γύρω στο 4% και υπό προϋποθέσεις μπορεί να το ξεπεράσει.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.