Οικονομικά νέα 30.06.2023

Το σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον Μάρτιο 2023, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.686 άδειες, που αντιστοιχούν σε 647.555τ.μ. επιφάνειας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68,9% σε ετήσια βάση.

Οικονομικά νέα 30.06.2023

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Η ΤτΕ διατηρεί αμετάβλητο το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα για το γ΄ τρίμηνο του 2023 στο 0%

Ο οδηγός αποθέματος ασφαλείας είναι «μηδέν», δεδομένου ότι η τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) παραμένει αρνητική.

Η διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού αιτιολογείται επίσης από την αξιολόγηση πρόσθετων δεικτών για τη δημιουργία και συσσώρευση του κυκλικού συστημικού κινδύνου.

Μειώθηκε η χρηματοδότηση στην ιδιωτική οικονομία κατά €275εκ τον Μάιο 2023

Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2023, ήταν αρνητική κατά €170εκ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής €582εκ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 7,0% από 8,2% τον προηγούμενο μήνα.

€487,5εκ έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων «σήκωσε» ο ΟΔΔΗΧ

Η απόδοση για τα €375εκ διαμορφώθηκε στο 3,65%, ύστερα από την υποβολή συνολικών προσφορών €956εκ.

Τα €112,5εκ αποτελούν μη ανταγωνιστικές προσφορές και αναμένεται να διακανονιστούν σήμερα, 30 Ιουνίου.

Αύξηση 13,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών το α’ τρίμηνο του 2023

Το σύνολο της οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον Μάρτιο 2023, με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.686 άδειες, που αντιστοιχούν σε 647.555τ.μ. επιφάνειας, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 68,9% σε ετήσια βάση.

Με πληροφορίες από: ΤτΕ (1), ΤτΕ (2), ΟΔΔΗΧ, ΕΛΣΤΑΤ

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.