Πράσινη ναυτιλία

Οι μπαταρίες που φορτίζονται με ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια είναι ένας άλλος τρόπος για τον περιορισμό των εκπομπών από τη ναυτιλία.

Πράσινη ναυτιλία

Της Θέκλας Αρτεμίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας έχει βάλει στόχο να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2030 και 70% μέχρι το 2040 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008, μέχρι να τις μηδενίσει εντελώς γύρω στο 2050.

Η ναυτιλία είναι ένας ιδιαίτερα ρυπογόνος κλάδος, υπεύθυνος για σχεδόν το 3% των παγκόσμιων εκπομπών και παράγοντας περίπου 1 δις τόνων αερίων του θερμοκηπίου κάθε χρόνο. Αν ήταν χώρα, η βιομηχανία ναυτιλίας θα ήταν ο έκτος μεγαλύτερος ρυπαντής στον κόσμο. Η ταχεία μείωση των ναυτιλιακών εκπομπών τις επόμενες τρεις δεκαετίες θα απαιτήσει νέους κανονισμούς, υποδομές και καύσιμα.

Ένας τρόπος να επιτευχθεί ο στόχος είναι η αιολική πρόωση ως πηγή ενέργειας που μπορεί να απεξαρτοποιήσει τη ναυτιλία από τον άνθρακα. Η χρήση καθαρών καυσίμων, όπως το υδρογόνο, είναι εξίσου σημαντικός τρόπος επίτευξης μηδενικού ισοζυγίου. Το πράσινο υδρογόνο (το οποίο παράγεται με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια, για την εξαγωγή υδρογόνου από μόρια νερού) δεν έχει εκπομπές. Θα πρέπει όμως πρώτα το πλήρωμα να εκπαιδευτεί στον τρόπο χρήσης και αποθήκευσής του καθώς είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες γύρω -253 oC.

Άλλη εναλλακτική είναι η πράσινη μεθανόλη, καύσιμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα που μπορεί να παραχθεί από βιώσιμη βιομάζα ή με τη χρήση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας για τη διάσπαση του νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο, το οποίο συνδυάζεται με διοξείδιο του άνθρακα. Η τεχνολογία παραγωγής της ωστόσο είναι δαπανηρή και μη αποδεδειγμένη. Οι μπαταρίες που φορτίζονται με ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια είναι ένας άλλος τρόπος για τον περιορισμό των εκπομπών από τη ναυτιλία. Υπάρχουν όμως όρια στις αποστάσεις που μπορούν να τροφοδοτήσουν.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθούν ευρέως νέες υποδομές στα λιμάνια για την παραγωγή και αποθήκευση των πράσινων καυσίμων ενώ θα πρέπει τα περισσότερα πλοία να εκσυγχρονιστούν παράλληλα προκειμένου να είναι συμβατά με τα πράσινα καύσιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε BBC

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.