Οι φυσικές καταστροφές

Η διάσωση 19.000 ανθρώπων επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό με την ενεργή και συνειδητή εθελοντική εμπλοκή των πολιτών.

Οι φυσικές καταστροφές

Του Μιχαήλ Σωτηρίου

Οι φυσικές καταστροφές εντείνονται και πολλαπλασιάζονται. Πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, χιονοπτώσεις, χαλάζι, καύσωνες.

Η πολιτική προστασία έχει ενισχυθεί και η λειτουργία της έχει βελτιωθεί.

Όμως, η απώλεια περιουσιών και φυσικού περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλες και δεν είναι ανεκτές. Και σίγουρα η ανοχή σε πιθανή απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι μηδενική.

Σε κάθε καταστροφή η συζήτηση γίνεται γύρω από τα ίδια θέματα. Την επάρκεια των μέσων, την ευθύνη των ιθυνόντων και τις παραλείψεις όλων. Συζήτηση γίνεται και για την τιμωρία (ή ατιμωρησία) των εμπρηστών και άλλων.

Πολλά μπορούν να γίνουν, τα οποία είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες. Αντιπυρικές ζώνες, δενδροφυτεύσεις, περιπολίες, δασικοί δρόμοι, περισσότερα πυροσβεστικά αεροπλάνα, υπογειοποίηση των καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν και χρήση σύγχρονων μέσων και αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων. Απαιτούν επίσης και νέα οργάνωση η οποία να επιτρέπει άμεση επέμβαση, πρόληψη και διαρκή επιτήρηση.

Η πολιτική προστασία πρέπει να αποκεντρωθεί. Η κύρια ευθύνη και τα ανάλογα μέσα πρέπει να μεταφερθούν και να ανήκουν στις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Δήμους. Κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κάθε Περιφέρεια πρέπει να έχουν τα δικά τους μέσα. Δικά τους μέσα πρέπει να έχουν και οι Δήμοι. Π.χ. ο Δήμος μπορεί να έχει μονάδες πυροσβεστικής με σχετικό εξοπλισμό και οχήματα (πυροσβεστικά, σκαπτικά, χωματουργικά, διοίκησης). Η Περιφέρεια μπορεί να έχει τα ίδια και επιπλέον ελικόπτερα (πυροσβεστικά, επιτήρησης). Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να έχει τα ίδια και επιπλέον αεροπλάνα (πυροσβεστικά, διοίκησης). Σε κάθε επίπεδο πρέπει να υπάρχουν μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, ανάλογα διοικητικά μέσα και δομές και σχετικά σχέδια πρόληψης και επέμβασης.

Η Κεντρική Διοίκηση μπορεί να διατηρήσει ρόλο συντονιστικό, ελεγκτικό και επιπλέον να διαθέτει μέσα και δυνατότητες για ενίσχυση όπου και όταν απαιτείται. Μπορεί και πρέπει να παρακολουθεί με δορυφορικά και άλλα μέσα μεγάλης εμβέλειας, το σύνολο της επικράτειας.

Η άμεση επέμβαση είναι κρίσιμη και η πρόληψη κρισιμότερη. Η επικράτεια πρέπει να ελέγχεται και να επιτηρείται από ένα πολυστρωματικό σύστημα επίγειων και εναέριων περιπολιών και επιτήρησης.

Η πλήρης εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υποχρεωτική. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πρωτίστως, έχουν συμφέρον να προφυλάξουν τις περιουσίες και τις ζωές τους. Η εξουσία και η ευθύνη πρέπει να μεταφερθούν στην Αυτοδιοίκηση.

Η Κεντρική Διοίκηση δεν μπορεί να τα κάνει όλα παντού και πάντοτε σωστά. Η καταστροφή της Ρόδου απέδειξε ότι οι πολίτες μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Η διάσωση 19.000 ανθρώπων επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό με την ενεργή και συνειδητή εθελοντική εμπλοκή των πολιτών.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.