Το ιστορικό κοινωνικό κόστος των ορυκτών και βιομηχανικών εκπομπών CO2

Οι εκπομπές CO2 του παρελθόντος δημιούργησαν οικονομικό πλούτο εκείνη τη στιγμή, εις βάρος του μειωμένου κλιματικού πλούτου, και υπό αυτή την έννοια έχουν δανειστεί από τον κλιματικό πλούτο του μέλλοντος.

Το ιστορικό κοινωνικό κόστος των ορυκτών και βιομηχανικών εκπομπών CO2

Της Ηλιάνας Θέμελη

Τι είναι το κοινωνικό κόστος του διοξειδίου άνθρακα; Σύμφωνα με καθηγητές από το Στάνφορντ, η σύντομη απάντηση είναι ότι πρόκειται για το κόστος των ζημιών που προκαλούνται από έναν επιπλέον τόνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η λιγότερο σύντομη απάντηση είναι ότι όταν εκπέμπουμε έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αυτό παραμένει για λίγο και προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, επηρεάζοντας αυτά που παραγάγουν οι άνθρωποι. Το κοινωνικό κόστος του διοξειδίου του άνθρακα είναι η συνολική ζημία που προκαλεί ένας επιπλέον τόνος CO2 στα αποτελέσματα, μετατρεπόμενο σε ευρώ.

Και πως μετριέται αυτό το «κοινωνικό κόστος»;

Οι κύριες συνιστώσες είναι τι συμβαίνει στο κλίμα και πώς οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη γεωργική παραγωγικότητα, των ζημιών που προκαλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Γιατί θεωρείται τόσο σημαντικός αριθμός και γιατί δεν τον ακούμε συχνά;

Πρακτικά, βοηθά να αποκαλυφθεί πόσο θα πρέπει να θυσιάσει η κοινωνία για να αποφύγει την κλιματική αλλαγή. Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί η έννοιά του, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί ευρύτερα.

Πως σχετίζεται η ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και η ανάπτυξη της οικονομίας;

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί δεν εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Πώς σχετίζεται το κοινωνικό κόστος του άνθρακα με την «περιβαλλοντική δικαιοσύνη»;

Οτιδήποτε αυξάνει την τιμή των ορυκτών καυσίμων θα αυξήσει τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν άνθρακα, όπως η θέρμανση του σπιτιού ή οι μεταφορές. Στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους αφορά τη θέρμανση του σπιτιού, τις μεταφορές και άλλα αγαθά και υπηρεσίες που είναι ιδιαίτερα εντατικά σε άνθρακα, οπότε το κόστος ζωής θα αυξηθεί περισσότερο γι' αυτά απ' ότι για ένα πλούσιο νοικοκυριό. Αυτό έχει τονιστεί από τους αντιπάλους της τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα δεν θα επηρεαστούν δυσανάλογα μόλις ληφθούν υπόψη όλες οι επιπτώσεις της.

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature, καθηγητής από το Kiel University και ερευνητές από το Kiel Institute της Γερμανίας αναφέρουν ότι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής, η αυξημένη συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα, δεν συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι αποτέλεσμα των εκπομπών CO2 του παρελθόντος. Αυτές οι παρελθούσες εκπομπές έφεραν οικονομικό πλούτο για τις χώρες εκπομπής, αλλά προκάλεσαν και θα προκαλέσουν κλιματικές ζημιές παγκοσμίως διαχρονικά.

Από την άποψη του πλούτου για όλα τα κοινωνικά στρώματα (“inclusive wealth”), ένα άθικτο κλιματικό σύστημα αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο και οι κλιματικές ζημίες που προκαλούνται από τις εκπομπές μειώνουν τον πλούτο που συνδέεται με αυτό, τον "κλιματικό πλούτο". Οι εκπομπές CO2 του παρελθόντος δημιούργησαν οικονομικό πλούτο εκείνη τη στιγμή, εις βάρος του μειωμένου κλιματικού πλούτου, και υπό αυτή την έννοια έχουν δανειστεί από τον κλιματικό πλούτο του μέλλοντος.

Το κοινωνικό κόστος των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα είναι μεγάλο και οι ακραίες κλιματικές συνθήκες που βιώνουμε σήμερα είναι κυρίως αποτέλεσμα παρελθουσών ενεργειών. Οι επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια θα μπορέσουν να αντιστρέψουν αυτό το φαινόμενο.

Με πληροφορίες από: ifw-Kiel Institute, Nature, Stanford

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.