Τι είναι ο οίκος αξιολόγησης και τι σημαίνει η αναβάθμιση από την R&I;

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει τέσσερις οίκους αξιολόγησης, την DBRS Morningstar, την FitchRatings, την Moody’s και την Standard & Poor’s (ή S&P).

Τι είναι ο οίκος αξιολόγησης και τι σημαίνει η αναβάθμιση από την R&I;

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”), ως Εξωτερικός Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (External credit assessment institution source ή οίκος αξιολόγησης ή “ΕΟΑΠΙ”) νοείται αυτός του οποίου οι αξιολογήσεις θεωρούνται κατάλληλες από το Ευρωσύστημα για τον ειδικό σκοπό των πράξεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται με τα γενικά κριτήρια αποδοχής για τους ΕΟΑΠΙ.

Τα κριτήρια αυτά είναι:
(α) Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών.
(β) Πρέπει να πληρούν τα λειτουργικά κριτήρια και να παρέχουν σχετική κάλυψη, ώστε το Πλαίσιο Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρωσυστήματος (Eurosystem credit assessment framework ή “ΠΑΠΙΕ”) να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Ειδικότερα, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητάς τους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός εάν οι πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις αυτές είναι διαθέσιμες στο Ευρωσύστημα.
(γ) Πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης όσον αφορά τα ratedστοιχεία ενεργητικού, τους rated εκδότες και τον ratedόγκο, διαφοροποιημένα σε όλες τις κατηγορίες αποδεκτών στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις κάλυψης ορίζονται από το Ευρωσύστημα.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει τέσσερις οίκους αξιολόγησης, την DBRS Morningstar, την FitchRatings, την Moody’s και την Standard & Poor’s (ή S&P). Δεν αναγνωρίζει την Rating and Investment Information (ή R&I) η οποία αναβάθμισε την Ελλάδα εχθές, 31 Ιουλίου 2023, στην επενδυτική βαθμίδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο R&Iείναι αποτέλεσμα της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας κατά την προηγούμενη τετραετία, της πολιτικής σταθερότητας και των θετικών προοπτικών για τη χώρα που διανοίγονται μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τα επενδυτικά κεφάλαια της Ιαπωνίας (και συνολικά της ασιατικής αγοράς) προς την ελληνική οικονομία. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η R&I δεν περιλαμβάνεται στους οίκους που αναγνωρίζει η  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , η σημερινή αναβάθμιση αποτελεί προάγγελο των αναβαθμίσεων που αναμένονται το επόμενο διάστημα και από τους λοιπούς αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οίκους αξιολόγησης. Γεγονός που θα σημάνει χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, μεγαλύτερες επενδύσεις στη χώρα, ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα (ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές) από την R&I μόνο θετικά μπορεί να ερμηνευθεί. Οι αγορές δεν εξέλαβαν αυτήν την εξέλιξη με ιδιαίτερη «θέρμη» με το Χρηματιστήριο να κλείνει μόνο στο +0,12% σε σύγκριση με την Παρασκευή. Αναμένουμε ότι με την αναβάθμιση από έναν από τους 4 μεγάλους οίκους αξιολόγησης οι αγορές θα είναι «πιο θερμές»…

Με πληροφορίες από: R&I, ΕΚΤ, Υπουργείο Οικονομικών

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.