Οικονομικά νέα 03.08.2023

Τον Ιούνιο του 2023, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και υφιστάμενων δανείων αυξήθηκαν στο 0,37% και στο 6,14% αντίστοιχα.

Οικονομικά νέα 03.08.2023

Του Κώστα Δημητρόπουλου

Τον Ιούνιο, το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων αυξήθηκε στο 0,31%, ενώ των νέων δανείων μειώθηκε στο 5,82%

- Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 5,51  εκατοστιαίες μονάδες.

- Τον Ιούνιο του 2023, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και υφιστάμενων δανείων αυξήθηκαν στο 0,37% και στο 6,14% αντίστοιχα.

- Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,77 εκατοστιαίες μονάδες.

Δημοπρατήθηκαν €325εκ σε έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,72%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους €1,2 δις, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,87 φορές.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους €187,5εκ.

Με πληροφορίες από: ΤτΕ, ΟΔΔΗΧ

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.