Αν θέλουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις – Μέρος Β

Μια καλή προσπάθεια για αρχή είναι η διάθεση κονδυλίου της τάξης των €200 εκ. ετησίως, για έρευνα σε αμυντικές τεχνολογίες, με στόχο 0,5-1,0% του ΑΕΠ σε 10-15 χρόνια.

Αν θέλουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις – Μέρος Β
Πύραυλος Αέρος-Αέρος Meteor Πηγή: MBDA

Από Athenian Herald

[Το παρόν είναι η συνέχεια (Μέρος Β) των πολιτικών και μέτρων τα οποία, κατά την άποψη μας, είναι απαραίτητα αν θέλουμε να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Μπορείτε να δείτε το Μέρος Α εδώ. Θα ακολουθήσει και Μέρος Γ.]

Επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία

Καιρός είναι το Ελληνικό κράτος να ξεκινήσει σοβαρή προσπάθεια σε έρευνα και τεχνολογία στον αμυντικό τομέα.

Η έρευνα σε νέες τεχνολογίες έχει πολλά οφέλη. Προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, αναβάθμιση πανεπιστημίων, διάχυση στην παραγωγή και την οικονομία γενικά, εξαγωγικές ευκαιρίες κλπ.

Η παραγωγή εγχώριας τεχνολογίας σε αμυντικά συστήματα παρέχει και στρατηγικά πλεονεκτήματα. Μεγαλύτερο επίπεδο ανεξαρτησίας, αυξημένο γόητρο, μεγαλύτερη ευχέρεια χειρισμών.

Η χώρα διαθέτει ικανό επιστημονικό προσωπικό στο εσωτερικό (πανεπιστήμια, ιδιωτικές εταιρείες), αλλά και στο εξωτερικό, όπου Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν σε όλες τις Δυτικές χώρες και σε πολλές άλλες.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η έρευνα για όπλα και αμυντικά συστήματα έχει παράξει πολλές καινοτομίες και είναι υπεύθυνη για πολλές καινοτομίες οι οποίες χρησιμοποιούνται και σε ειρηνικούς σκοπούς.

Μπορεί άμεσα να ξεκινήσουν μακρόπνοα ερευνητικά προγράμματα. Καλή είναι η προσπάθεια για τα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (ΜΕΑ) Αρχύτας και Γρύπας, αλλά πολύ λίγη. Μια καλή προσπάθεια για αρχή είναι η διάθεση ενός κονδυλίου της τάξης των €200 εκ. ετησίως, για έρευνα σε αμυντικές τεχνολογίες, με στόχο να φτάσει το 0,5-1,0% του ΑΕΠ σε 10-15 χρόνια.

Στα ερευνητικά προγράμματα μπορεί να συμμετέχει το κράτος, τα πανεπιστήμια, κρατικές εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, ακόμα και ξένες εταιρείες. Χωρίς να υπάρχει προτίμηση προς το κράτος και τις κρατικές εταιρείες.

Τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά όπως επιστημονική επάρκεια και πρωτοτυπία, να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ΕΔ και την Εθνική Άμυνα (ΕΑ) και να έχουν προοπτική με οικονομικό όφελος.

Το τελευταίο κριτήριο, η προοπτική οικονομικού οφέλους, επιβάλλει την εμπλοκή ιδιωτικών εταιρειών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτή η προοπτική εξασφαλίζει και την απαιτούμενη χρηστή χρήση του δημοσίου χρήματος.

Οι σημερινές αμυντικές ανάγκες περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό τεχνολογιών που εξελίσσονται διαρκώς. Πληροφορικής, ρομποτικής, διαστήματος, τεχνητής νοημοσύνης, τηλεπικοινωνιών, μεταλλουργίας και άλλων προηγμένων υλικών και πολλά άλλα. Τα ηλεκτρονικά μέτρα και αντίμετρα, αόρατα σκάφη και αεροσκάφη, υπερηχητικοί πύραυλοι, εντοπισμός στόχων, έγκαιρη προειδοποίηση, άμυνα κατά επιθέσεων κορεσμού και πολλά άλλα συνυπάρχουν με προηγούμενα όπλα και συστήματα.

Η παγκόσμια αγορά εξελίσσεται και διογκώνεται. Υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες πρωτοτυπίας και κέρδους, με εφαρμογές καθαρά αμυντικές ή ταυτόχρονα αμυντικές και ειρηνικές.

Δεν είναι δύσκολο να βρεθούν χώρες συμμαχικές ή φιλικές οι οποίες να ενδιαφέρονται για συνεργασία με Ελληνικές εταιρείες  ή/και πανεπιστήμια σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς.

Δύσκολο αλλά εφικτό, είναι να πεισθούν εταιρείες από συμμαχικές χώρες να μεταφέρουν ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και να ιδρύσουν στην χώρα μας ερευνητικά κέντρα. Κίνητρο αποτελεί η μείωση του αρχικού κόστους της επένδυσης, η συμμετοχή στο κόστος της έρευνας και η παροχή κινήτρων για μετακόμιση έμπειρου προσωπικού (ίσως Ελληνικής καταγωγής).

Το ισχυρότερο κίνητρο θα ήταν η προγραμματική συμφωνία για χρήση του τελικού προϊόντος της έρευνας από τις ΕΔ και ο συνδυασμός με σχεδιαζόμενες προμήθειες άλλων οπλικών συστημάτων από τις ΕΔ.

Προφανώς, η όποια ερευνητική προσπάθεια χρηματοδοτείται στο σύνολο ή εν μέρει από το Ελληνικό κράτος ή τις ΕΔ, θα διέπεται από όρους που θα καλύπτουν πλήρως την χώρα σε ζητήματα ασφάλειας, εξασφάλισης προμηθειών, ελέγχου, περιορισμού εξαγωγών, πιστοποιητικά τελικού χρήστη κλπ.

Δεν είναι δύσκολο επίσης, να βρεθούν έξυπνα projects τα οποία να εξυπηρετούν την Ελλάδα και να ενδιαφέρουν τις συμμαχικές και φιλικές χώρες. Το γεωφυσικό περιβάλλον και η ποικιλία των προκλήσεων προσφέρονται για Ελληνικές καινοτομίες, οι οποίες θα ενδιέφεραν και άλλους.

Επάρκεια και οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού των ΕΔ είναι αναμφισβήτητη και αποτελεί το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας.

Πρέπει να συμπληρωθούν τα κενά στην προβλεπόμενη Δομή ΕΔ χωρίς χρονοτριβή. Κυρίως από μόνιμο προσωπικό.

Το μόνιμο προσωπικό των ΕΔ χρειάζεται ισχυρότερα κίνητρα για να επιμηκυνθεί ο χρόνος που παραμένει σε υπηρεσία. Η υπηρεσία στις ΕΔ (και στα Σώματα Ασφαλείας) είναι πολύ απαιτητική απασχόληση και το κράτος οφείλει να αμείβει καλύτερα το προσωπικό τους. Είναι αστείο να γίνεται τόση κουβέντα για επιδόματα των €300-400 μηνιαίως και μόνο σε ειδικές κατηγορίες προσωπικού. Βεβαίως, το ύψος κάθε επιδόματος θα εξαρτάται από την ειδικότητα, την υπηρεσία, τον βαθμό και άλλα σχετικά κριτήρια.

Εκτός της χρηματικής αμοιβής, πρέπει να βελτιωθεί συνολικά η μέριμνα. Προγράμματα όπως παροχής στέγης κοντά σε μεγάλες βάσεις εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θα βοηθήσουν πολύ την μείωση των πρόωρων αποχωρήσεων.

Να μελετηθεί η θέσπιση bonus «μη πρόωρων αποχωρήσεων». Όταν κάποια ή κάποιος αποκτά δικαίωμα αποστράτευσης, να υπάρχει ένα αυτόματο δικαίωμα «επαναστράτευσης» με καταβολή σημαντικού ποσού, π.χ. αποδοχές 12 μηνών. Μην ξεχνάμε ότι το κράτος δεν επιβαρύνεται ουσιαστικά. Γλιτώνει το κόστος εκπαίδευσης της/του αντικαταστάτη και το αυξημένο κόστος συντάξεων.

Το προηγούμενο μέτρο να συνδυαστεί με επιμήκυνση του χρόνου υπηρεσίας, δηλαδή την τροποποίηση του συστήματος αποστρατεύσεως των αξιωματικών.

Έχει επισημανθεί πολλές φορές ότι και ο ατομικός εξοπλισμός (στολές, εξαρτήσεις, όπλα κλπ.) πρέπει να αναβαθμιστεί και να φτάσει στα σημερινά νατοϊκά επίπεδα.

Τα σχέδια για αναδιοργάνωση βάσεων και στρατοπέδων δεν μπορούν να μένουν στα χαρτιά. Η αδράνεια σε αυτό το ζήτημα, κοστίζει σε χρήμα και ανθρώπους.

Ίσως είναι καιρός να εξεταστεί, αν δεν έχει γίνει ήδη, η μεταφορά όλων των στρατιωτικών σχολών εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης.