Το νέο επικουρικό ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας

Η τρίτη περίοδος θα ξεκινήσει το 2025 και θα επιτρέπει στον εργαζόμενο να επιλέξει χαρτοφυλάκιο ανάλογο του κινδύνου που θέλει να λάβει.

Το νέο επικουρικό ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδας

Σύμφωνα με τη Μελέτη Μακροοικονομικών Επιπτώσεων του ΙΟΒΕ, η υλοποίηση του ΤΕΚΑ («Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης») αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το ΑΕΠ και την απασχόληση της χώρας, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο να αναμένεται από το 2040 κι ύστερα.

Στο βασικό σενάριο, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,18% το 2022 και 6,55% το 2070, ενώ η απασχόληση κατά 0,18% και 0,39% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΔΔΗΧ («Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους»), το χρέος σε όρους ονομαστικού ΑΕΠ αναμένεται να μην επηρεαστεί από το ΤΕΚΑ, διατηρώντας τους μακροπρόθεσμους στόχους μείωσης του χρέους σταθερούς.

Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό (%) επί των μεικτών αποδοχών και διακρίνονται σε εργοδοτικές και εργατικές. Οι εργατικές εισφορές αφαιρούνται από τις μεικτές αποδοχές. Το ποσό που υπολείπεται είναι οι «καθαρές» αποδοχές από τις οποίες στη συνέχεια αφαιρείται και ο φόρος που αναλογεί. Το ποσό που προκύπτει είναι ο μηνιαίος μισθός.

Το ύψος των εισφορών για τους μισθωτούς είναι 36,16% επί του ακαθάριστου μεικτού μισθού, με το 22,29% να καταβάλλεται από τους εργοδότες και το 13,87% από τους εργαζομένους. Υπάρχουν, όμως, και κατηγορίες μισθωτών με διαφοροποιημένα ποσοστά εισφορών.

Η διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών από την φορολογική επιβάρυνση είναι ότι οι μεν αποτελούν οριζόντια επιβάρυνση προς όλους τους εργαζομένους, ενώ η δε κλιμακούμενη επιβάρυνση, με τους μισθωτούς με μεγαλύτερο εισόδημα να φορολογούνται αναλογικά περισσότερο.

Σύνταξη

Η σύνταξη χωρίζεται σε τρία μέρη: την εθνικήη οποία είναι οριζόντια προς όλους (€384), την ανταποδοτική η οποία είναι ανάλογη των εισφορών κύριας σύνταξης που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι κατά τον εργασιακό τους βίο, και την επικουρική η οποία είναι ανάλογη των εισφορών επικουρικής σύνταξης που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι κατά τον εργασιακό τους βίο.

Το ΤΕΚΑ στην πράξη

Το ΤΕΚΑ αποτελεί μέρος του πρώτου πυλώνα σύνταξης, δηλαδή αποτελεί το βασικό κρατικό σχέδιο για όλους τους πολίτες και η συμμετοχή σε αυτό είναι υποχρεωτική. Ενδεικτικά, ο δεύτερος πυλώνας είναι τα επαγγελματικά αποταμιευτικά προγράμματα και συνδέονται με την απασχόληση, ενώ ο τρίτος είναι η ιδιωτική αποταμίευση.

Το ταμείο θα επενδύει το σύνολο των εισφορών που καταβάλλονται από τους εργαζομένους και/ή τον εργοδότη τους. Οι αποδόσεις των επενδύσεων θα αποδίδονται πίσω στους ασφαλισμένους. Στην πράξη, το σύνολο του κεφαλαίου που θα επενδυθεί θα είναι εγγυημένο από το κράτος.

Κατά την πρώτη περίοδο ανάπτυξης της επενδυτικής λειτουργίας του ταμείου, οι εισφορές των εργαζομένων επενδύονται σε καταθέσεις του Κοινού Κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά την δεύτερη περίοδο ανάπτυξης, δηλαδή το 2023, οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν το «προκαθορισμένο» επενδυτικό προϊόν, το οποίο συνδυάζει το κατάλληλο μείγμα κινδύνου, απόδοσης και ασφάλειας για όλον τον εργασιακό βίο του ασφαλισμένου. Τέλος, η τρίτη περίοδος θα ξεκινήσει το 2025 και θα επιτρέπει στον εργαζόμενο να επιλέξει χαρτοφυλάκιο ανάλογο του κινδύνου που θέλει να λάβει (συντηρητικό, ισορροπημένο, δυναμικό).

Το ΤΕΚΑ αποτελεί ένα καινοτόμο, για τα ελληνικά δεδομένα, προϊόν και οι ασφαλισμένοι αναμένεται να βγουν κερδισμένοι μακροπρόθεσμα. Ουσιαστικά συνδυάζει το αποταμιευτικό προϊόν που προσφέρουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές στην Ελλάδα, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου, καθώς αυτό το εγγυάται το κράτος.

Με πληροφορίες από: Υπουργείο Εργασίας, ΤΕΚΑ, ΙΟΒΕ, ΟΔΔΗΧ

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.