Βιοποικιλότητα και νέα οικονομικά δεδομένα

Το 2022, 111 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 20 χώρες και με €16,3 τρις υπό διαχείριση, υπέγραψαν το “Finance for Biodiversity Pledge”.

Βιοποικιλότητα και νέα οικονομικά δεδομένα

Διανύουμε την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Βρισκόμαστε περίπου 28 χρόνια μετά την έναρξη της εφαρμογής του πρωτοκόλλου το Κυότο και περίπου 28 χρόνια πριν το 2050, το έτος ορόσημο των πολιτικών για τη μέτρηση του αποτελέσματος της μείωσης του ανθρωπογενούς αποτυπώματος στην Γη. Που βρισκόμαστε σήμερα;

- Η παραγωγή τροφίμων ευθύνεται για το 80% της αποψίλωσης των δέντρων και το 70% της απώλειας βιοποικιλότητας στο έδαφος (WWF International, 2020).

- Η εξαθλίωση του εδάφους κοστίζει 10% του ετήσιου παγκόσμιου ΑΕΠ για την διατήρηση των οικοσυστημάτων (United Nations Convention to Combat Desertification “Global Land Outlook”, 2022).

- Μόνο το 3% των χρηματοδοτήσεων προς το κλίμα κατευθύνεται σε λύσεις με βάση τη φύση (National Geographic, 2020).

- Οι επενδύσεις για την οικολογική αποκατάσταση παρέχουν 3,7 φορές περισσότερες δουλειές από ότι οι επενδύσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο (World Resources Institute, 2021).

- Λύσεις θετικές προς το περιβάλλον θα δημιουργήσουν ευκαιρίες $10,1 τρις και 395 εκ. θέσεις εργασίας (World Economic Forum, 2020).

Το Νοέμβριο του 2021 κατά τη διάρκεια του COP26 (UN Climate Change Conference), οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύτηκαν να αντιστρέψουν την απώλεια βιοποικιλότητας μέχρι το 2030. Το 2022, 111 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από 20 χώρες και με €16,3 τρις υπό διαχείριση, υπέγραψαν το “Finance for Biodiversity Pledge”. Δεσμεύτηκαν, μεταξύ άλλων, να χρηματοδοτούν επενδύσεις με θετικό αντίκτυπο στην βιοποικιλότητα. Η συμμετοχή σε αυτό το σύμφωνο είναι εθελοντική.

Τον Δεκέμβριο του 2022 συνάπτεται η συμφωνία Kunmig-Montreal, απόρροια του COP15 (the UN conference of the parties to the UN Convention on Biological Diversity). Αυτή η συμφωνία αποτελεί ορόσημο των χρόνιων προσπαθειών για την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας. Ορίζει, μεταξύ άλλων, με σαφήνεια την δέσμευση των 196 χωρών που την υπογράφουν: προστασία του 30% του εδάφους και των ωκεανών του πλανήτη μέχρι το 2030.

Η σημασία αυτής της δέσμευσης έγκειται στο ότι πρέπει να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος στους 1,5o C έναντι 2 o C. Αυτή η «μικρή» διαφορά έχει μεγάλο αντίκτυπο:

- Μειώνει από 170% σε 100% την αύξηση του κινδύνου πλημμυρών.

- Μειώνει από 18%, 16% και 8% σε 6%, 8% και 4% την επίδραση στον πληθυσμό των εντόμων, των φυτών και των σπονδυλωτών ζώων αντίστοιχα.

- Μειώνει από 28% σε 9% τον ανθρώπινο πληθυσμό που θα κινδυνεύει από ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

- Περιορίζει τα «καλοκαίρια χωρίς πάγο» στην Αρκτική από 1 στα 10 χρόνια σε 1 στα 100 χρόνια, και

- Μειώνει τον πληθυσμό που θα εκτίθεται σε συνθήκες ξηρασίας έως το 2100 από 410 εκ. σε 350 εκ.

Μεγάλες τράπεζες, όπως η HSBC, Crédit Suisse και BNP Paribas έχουν ήδη δημιουργήσει funds τα οποία εξειδικεύονται στην αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας. Η παγκόσμια τράπεζα, μέσω του IFC (“International Finance Corporation”), έδωσε το πρώτο της «μπλε δάνειο» (δηλ. δάνειο το οποίο συνδέεται με επενδύσεις σε ωκεανούς/λίμνες/ποτάμια) το 2020. Η Indorama Ventures έλαβε αυτήν την χρηματοδότηση για να καταφέρει να ανακυκλώσει 50 δις πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2025. Το 2021, η Crédit Suisse βοήθησε την Παγκόσμια Τράπεζα να εκδώσει το πρώτο “Rhino Bond” με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη σχεδίων για την προστασία ρινόκερων.

Η χρηματοδότηση επενδύσεων μόνο από τα 111 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπέγραψαν την συμφωνία “Finance for Biodiversity Pledge” αρκεί για να αντιστραφεί η απώλεια βιοποικιλότητας;

Με πληροφορίες από: Reuters, WWF, UNCCD, Credit Suisse, Παγκόσμια Τράπεζα,

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.