Απόψεις Αναγνωστών

Απόψεις Αναγνωστών

Η Κοινή Γνώμη για τα εθνικά μας ζητήματα – με αφορμή την θέση για προσφυγή στο ΔΔΧ

Η Κοινή Γνώμη για τα εθνικά μας ζητήματα – με αφορμή την θέση για προσφυγή στο ΔΔΧ

Κλασικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η Αγγλο-γαλλική Διαιτησία, όπου τα νησιά Channel που ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται πιο κοντά στην ηπειρωτική ακτή της Γαλλίας παρά στην ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.
Απόψεις Αναγνωστών
Μεσαία τάξη: από τον Αριστοτέλη στον ΟΟΣΑ

Μεσαία τάξη: από τον Αριστοτέλη στον ΟΟΣΑ

Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι αρίστη πολιτική κοινωνία είναι αυτή στην οποία κυριαρχεί η μεσαία τάξη και ότι οι καλύτερα κυβερνώμενες πόλεις είναι εκείνες στις όποιες η μεσαία τάξη είναι η πλέον ευμεγέθης και ισχυρή από τις άλλες δύο.
Απόψεις Αναγνωστών