Πέτρος Στυλιανίδης

Πως συγκρίνονται τα αλματώδη κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών με τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια

Πως συγκρίνονται τα αλματώδη κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών με τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια

Τα συνολικά κέρδη από εννέα από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες πλησίασαν τα $100δις για τους πρώτους τρεις μήνες του 2023, ενώ τα ετήσια κέρδη για το 2022 από τις ίδιες εταιρείες ανήλθαν σε $457δις.
Πέτρος Στυλιανίδης