Είναι σίγουρα η κατάλληλη στιγμή για να αποεπενδύσει το ΤΧΣ;

Η αγορά έχει δώσει σινιάλα στο ΤΧΣ πως η αποεπένδυση πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.

Είναι σίγουρα η κατάλληλη στιγμή για να αποεπενδύσει το ΤΧΣ;

Η πρώτη αντίδραση της αγοράς στην νέο-ανακοινωθείσα στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ ήταν μάλλον πολύς προβληματισμός και ότι πρόκειται για «βαριά» διαδικασία. Πολλές προϋποθέσεις και χρονοβόρο due diligence περιμένει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Μην ξεχνάτε, έχουμε να κάνουμε με το ελληνικό δημόσιο.

Την στρατηγική δημιούργησε η Rothschild και ενέκριναν το ΥΠΟΙΚ και ΤΧΣ. Τα βασικά της σημεία είναι τα ακόλουθα:

- Το ΤΧΣ δύναται να προχωρά είτε (α) σε διάθεση ποσοστών ίσων ή μεγαλύτερων του 5%, μέσω είτε ιδιωτικής τοποθέτησης είτε εξαγοράς (ΣΣ: σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και η Eurobank, στην οποία το ΤΧΣ κατέχει 1,4%), είτε (β) σε συναλλαγή μέσω κεφαλαιαγοράς, δηλαδή είτε μέσω bookbuilding, είτε μέσω χρηματιστηρίου (συμπεριλαμβανομένων και επαναγορών μετοχών από τις ίδιες τις τράπεζες).

- Το ΤΧΣ δύναται να εξετάζει αυτόκλητες προσφορές (unsolicited offers) για μερίδια ίσων ή μεγαλύτερων του 5% (ΣΣ: σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και η Eurobank).

Πως θα τρέξει η διαδικασία της αυτόκλητης προσφοράς;

Στην προκειμένη περίπτωση, προαπαιτούμενο της προσφοράς είναι το premium επί της spot τιμής. Εάν ο επενδυτής επιθυμεί να αποκτήσει άνω του 10%, θα πρέπει να «περάσει» και τον έλεγχο fit & proper (δηλ. έγκρισης καταλληλότητας) της ΤτΕ.

Εάν οι  συζητήσεις  είναι επιτυχείς,  το  Ταμείο θα  υπογράψει  με τον  επενδυτή μια συμφωνία που θα αντικατοπτρίζει τους συμφωνηθέντες όρους και θα επιτρέπει στο ΤΧΣ να αναζητήσει εναλλακτικές προσφορές για μια περίοδο 4 έως 8 εβδομάδων. Το Ταμείο θα αξιολογήσει τις προσφορές και σε όσες είναι «καλή τη πίστει», θα δώσει πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες που έδωσε στον αρχικό επενδυτή. Στο τέλος όλοι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ανταγωνιστική προσφορά, με αυτόν που έχει την πιο ανταγωνιστική να «κερδίζει» το bid.

Το ΤΧΣ θα λάβει αξιολογήσεις από δύο ανεξάρτητους εκτιμητές για το εύλογο και δίκαιο της προσφερόμενης αποτίμησης, με βάση τους χρηματοοικονομικούς όρους της συναλλαγής (fairness opinion).

Αφού ληφθούν οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει εάν η τελική αποτίμηση είναι εύλογη και εάν οι υπόλοιποι όροι που πληρούνται είναι οι κατάλληλοι. Επιπλέον, το Ταμείο μπορεί να ζητήσει μια εξωτερική γνωμοδότηση για να πιστοποιήσει ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στη συναλλαγή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της στρατηγικής αποεπένδυσης.

Σε περίπτωση συναλλαγής μέσω κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο θα ζητήσει δύο ανεξάρτητες γνώμες αποτίμησης (valuation opinions), που θα υποστηρίζονται από τις αντίστοιχες εκθέσεις αποτίμησης.

Κάναμε κάποιους γρήγορους υπολογισμούς για να δούμε πόσα χρήματα θα έβαζε στο ταμείο του το ΤΧΣ εάν πωλούσε σήμερα τα μερίδιά του με premium 25%, όσο δηλαδή και η φημολογούμενη αυτόκλητη προσφορά της ION Group για το 18% της τράπεζας Πειραιώς.

Όπως σας προϊδεάσαμε και στο προηγούμενο άρθρο, τα μεγέθη είναι πράγματι μικρά και οι αποδόσεις ελάχιστες. Υπολογίζουμε πως με 25% premium το ΤΧΣ θα έβαζε στο ταμείο του σήμερα €2,9 δις, δηλαδή θα έβγαινε χαμένο το ελληνικό Δημόσιο κατά, περίπου, €30 δις.

Θα σκέφτεστε πως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη από ότι έναν χρόνο πριν. Οι μετοχές των τραπεζών έχουν κάνει ‘’ράλι’’ το τελευταίο δωδεκάμηνο και η αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ έχει «εκτιναχθεί». Εκτιμητές θεωρούν πως αυτή η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και το 2023. Μήπως, λοιπόν, θα έπρεπε να αναθεωρήσει το ΤΧΣ το σχέδιο αποεπένδυσης και να περιμένει άλλους 12 ή 18 μήνες ώστε να βγει λιγότερο ζημιωμένο το Δημόσιο;

Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Η αγορά έχει δώσει σινιάλα στο ΤΧΣ πως η αποεπένδυση πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, ώστε να έρθει το τραπεζικό σύστημα σε σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά και οι τράπεζες να ξεκινήσουν εκ νέου μια πορεία ανάπτυξης.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald  εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.