Εξωδικαστικός Συμβιβασμός: ένα ακόμη success story.. ή μήπως όχι;

Πρέπει οι servicers να αυξήσουν τον ρυθμό διεκπεραίωσης τέτοιων αιτημάτων, αλλιώς το ιδιωτικό χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός: ένα ακόμη success story.. ή μήπως όχι;

First things first, που λέμε και στην Αθήνα. Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ή ΕΓΔΙΧ, ιδρύθηκε το 2016 με κύριο σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και αποφυγής της υπερχρέωσης, μέσω και του σχεδιασμού δράσεων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Το πρώτο το κατάφερε ή, έστω, το προσπάθησε, μέσω του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση για την δράση του ΕΓΔΙΧ, ύστερα από 7 έτη λειτουργίας, €4,7 δις έχουν υποβληθεί οριστικά στην πλατφόρμα για ρύθμιση. Από αυτά, το 51% (δηλ. €2,4 δις) έχει αξιολογηθεί, με το 76% (δηλ. €1,8 δις) να έχει εγκριθεί από το Δημόσιο και τους Χρηματοδοτικούς Φορείς. Με άλλα λόγια, μόνο το 38% των οριστικών υποβολών προς αξιολόγηση έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής. Αυτό, όμως, δεν είναι το πραγματικό ποσοστό επιβεβαιωμένων εγκρίσεων καθώς πρέπει και οι αιτούντες να τις αποδεχθούν με την σειρά τους. Όπως διαβάζετε αυτό το άρθρο, μόνο €991 εκ. έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή κάτι λιγότερο από 21% των συνολικών υποβολών. Εάν συνυπολογίσουμε και τις αιτήσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί, μόνο το 3,9% των συνολικών αιτήσεων έχει γίνει αποδεκτό.

Ψάξαμε λίγο ακόμα, ξέρετε, στα ‘‘ψιλά’’ γράμματα και ανακαλύψαμε πως ακόμη και το 3,9% είναι πλασματικό. Για να θεωρηθεί πραγματικά ρυθμισμένη μια οφειλή, πρέπει να γίνει τελικός έλεγχος εγγράφων και, ύστερα, να καταβληθεί η 1η δόση. Αφαιρώντας, λοιπόν, τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά τα βήματα, μόνο €633 εκ. έχουν πράγματι ρυθμιστεί. €633 εκ στα €25,3 δις ή 2,5%...

Αποδεχόμαστε, όμως, ότι δεν είναι εύκολη διαδικασία, όχι διότι συμμετέχει το ελληνικό Δημόσιο, αλλά διότι περιλαμβάνει πολλά μέρη καθένα από τα οποία πρέπει να αξιολογήσει από μέρους του την προτεινόμενη ρύθμιση. Το Δημόσιο φέρεται να είναι λιγότερο ευέλικτο από τους Χρηματοδοτικούς Φορείς τόσο ως προς την μέση τελική διάρκεια ρύθμισης όσο και ως προς την διαγραφή οφειλών. Μπορεί η μέση διάρκεια για ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο να είναι τα 18 έτη, καμία όμως δεν ξεπερνά τα 20 έτη. Εν αντιθέσει, η μέση διάρκεια ρυθμισμένων οφειλών προς τους Χρηματοδοτικούς Φορείς είναι τα 15 έτη, με το 33% (ή €274 εκ.) των οφειλών να ξεπερνά τα 20 έτη. Όσον αφορά το κούρεμα των οφειλών, το Δημόσιο έχει δεχτεί ‘‘μόνο’’ 20% κούρεμα, ενώ οι Χρηματοδοτικοί Φορείς 31%. Το 39% (ή €320 εκ.) των οφειλετών έχει λάβει διαγραφές άνω του 30%.

Συμμετέχουν οι servicers σε αυτήν την διαδικασία;

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε στην Βουλή ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑΔΠ (‘‘Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις’’), από το 2016 έχουν μεταφερθεί στους servicers €107 δις. Από το 2020 έχουν ρυθμιστεί μόνο €7,5 δις. Οι τράπεζες, από την άλλη, έχουν ρυθμίσει απαιτήσεις ύψους €8,5 δις.

Το 79% (ή €19,9 δις) των συνολικών οφειλών που έχει ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό οφείλεται στους Χρηματοδοτικούς Φορείς. Οι Χρηματοδοτικοί Φορείς χωρίζονται κυρίως σε δύο κατηγορίες, τις τράπεζες και τους servicers. Δεδομένου ότι έχουν παραμείνει λιγότερο από €10 δις ΜΕΔ («Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια») στο ενεργητικό των τραπεζών, είναι εύλογο συμπέρασμα πως η πλειονότητα των €19,9 δις ανήκει στους servicers.

Για να θεωρηθεί “success story’’ θα πρέπει οι servicers να αυξήσουν τον ρυθμό διεκπεραίωσης τέτοιων αιτημάτων, αλλιώς το ιδιωτικό χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται.