Έξοδος στις αγορές με βλέμμα προς την μείωση του χρέους

Είναι εφικτή η μείωση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς; Θα καθοριστεί από τις κυβερνητικές πολιτικές και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Έξοδος στις αγορές με βλέμμα προς την μείωση του χρέους

€3,5 δις με νέο 10ετές ομόλογο άντλησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους («ΟΔΔΗΧ») εχθές, με τράπεζες αναδόχους τις Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan και Société Générale.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, η ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο ήταν ισχυρή, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα €21,9 δις. Αρχικός στόχος ήταν η άντληση €2-3 δις, εν τέλει όμως, λόγω της μείωσης του spread στις 165 μ.β. που διαμόρφωσε το τελικό επιτόκιο στο 4,279%, αποφασίστηκε η άντληση €3,5 δις. Το κουπόνι ορίστηκε στο 4,25%. Αυτοί οι αριθμοί έχουν αξία μόνο εάν λάβουμε υπόψη την συνολική στρατηγική του ΟΔΔΗΧ.

Το 2021 εξέδωσε για πρώτη φορά από το 2007 30-ετές ομόλογο, αντλώντας €3,5 δις. Τον Δεκέμβριο του 2021 πραγματοποίησε μια συναλλαγή διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού (LME ή Liability Management Exercise), με σκοπό την ανταλλαγή ομολόγων του PSI και έκδοση νέων για την παροχή ρευστότητας σε συγκεκριμένα μέρη της καμπύλης επιτοκίων. Το 2022 εξέδωσε €8,3 δις, εκδίδοντας για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μία δεκαετία ένα FRN (‘’Floating-Rate Note’’), δηλαδή ομόλογο με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Το Απρίλιο του 2022 προπληρώνει το εναπομένον χρέος προς το ΔΝΤ, ύψους €1,9 δις, ενώ τον Δεκέμβριο προπληρώνει €2,7 δις από τα GLFs (“Greek Loan Facilities”), δηλαδή τα διμερή δάνεια που έλαβε η Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης το 2010-2011. Επίσης, τον Δεκέμβριο, όπως κάθε χρόνο, ανακοινώνει την στρατηγική χρηματοδότησης για το επόμενο έτος, το 2023.

Η στρατηγική για το 2023 είναι λίγο πολύ γνωστή. Μείωση τον βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών αναγκών (T-bills) κατά περίπου €800 εκ., έκδοση €7 δις και έκδοση ενός «πράσινου» ομολόγου (€1-1,5 δις). Το χρέος όμως θα μειωθεί; Είναι ‘’σημαντικός’’ παράγοντας το χρέος ή, μήπως, πρέπει να κοιτάμε τις χρηματοδοτικές ανάγκες;

Το χρέος σε απόλυτους αριθμούς έχει αυξηθεί, όμως ο ΟΔΔΗΧ έχει πετύχει αυτό που πασχίζουν οι υπόλοιπες χώρες του Νότου. Έχει διατηρήσει και σταθεροποιήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες ως ποσοστό του ΑΕΠ γύρω στο 15%.Η μέση διάρκεια του χρέους έχει παραμείνει άνω των 20 ετών, ενώ το μέσο κόστος δανεισμού είναι ‘’φιξαρισμένο’’ μέχρι το 2032. Όσο οι χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν μικρότερες από το 15% του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι το χρέος θα έχει μειούμενη τάση ως προς ποσοστό του ΑΕΠ. Υπενθυμίζουμε ότι 2021 το χρέος κλείδωσε στο 193% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμάται πως μειώθηκε κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες το 2022, στο 169%.

Με 3 έτη επιδοματικών πολιτικών, στα οποία η κυβέρνηση έχει ‘’μοιράσει’’ περί τα €50 δις (ΣΣ: βλέπε Εκθέσεις Προϋπολογισμού ετών 2021, 2022 και 2023) και 3 έτη συνεχόμενων ελλειμματικών πρωτογενών πλεονασμάτων, θα μπορέσει η στρατηγική του ΟΔΔΗΧ να έχει αποτέλεσμα; Είναι εφικτή η μείωση του χρέους σε απόλυτους αριθμούς; Θα καθοριστεί από τις κυβερνητικές πολιτικές και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Τα άρθρα και τα σχόλια που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Athenian Herald  εκφράζουν τους συγγραφείς τους. Η Athenian Herald δεν φέρει καμία ευθύνη για τις απόψεις που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας.