Άμυνα

Ενιαίος αμυντικός χώρος: το στρατιωτικό σκέλος – Μέρος Γ

Ενιαίος αμυντικός χώρος: το στρατιωτικό σκέλος – Μέρος Γ

Η Κύπρος καλύπτει το κόστος της άμυνας του νησιού. Τα οφέλη που έχει είναι αυτά που προκύπτουν από την ενοποίηση των δυνατοτήτων. Ίδια οφέλη αποκομίζει και η Ελλάδα, γιατί με το Δόγμα ΕΑΧ αποκτά πραγματικές δυνατότητες κυριαρχίας από τα Βαλκάνια στο Λιβυκό στην Κύπρο.
Γεώργιος Σαββίδης