Απόψεις Αναγνωστών

Μεσαία τάξη: από τον Αριστοτέλη στον ΟΟΣΑ

Μεσαία τάξη: από τον Αριστοτέλη στον ΟΟΣΑ

Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι αρίστη πολιτική κοινωνία είναι αυτή στην οποία κυριαρχεί η μεσαία τάξη και ότι οι καλύτερα κυβερνώμενες πόλεις είναι εκείνες στις όποιες η μεσαία τάξη είναι η πλέον ευμεγέθης και ισχυρή από τις άλλες δύο.
Απόψεις Αναγνωστών