Εθνικά

Η Κοινή Γνώμη για τα εθνικά μας ζητήματα – με αφορμή την θέση για προσφυγή στο ΔΔΧ

Η Κοινή Γνώμη για τα εθνικά μας ζητήματα – με αφορμή την θέση για προσφυγή στο ΔΔΧ

Κλασικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι η Αγγλο-γαλλική Διαιτησία, όπου τα νησιά Channel που ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται πιο κοντά στην ηπειρωτική ακτή της Γαλλίας παρά στην ακτή του Ηνωμένου Βασιλείου.
Απόψεις Αναγνωστών