Κοινωνία-Πολιτισμός

Αλήθειες για το μεταναστευτικό

Αλήθειες για το μεταναστευτικό

Μόνο οι δυτικές χώρες επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων. Οι πλούσιες αραβικές χώρες πολύ λίγο ενδιαφέρονται και σίγουρα δεν επιτρέπουν την είσοδο μεταναστών ή προσφύγων στις επικράτειες τους.
Γιάννης Μαυρομιχάλης